BauskasDzive.lv ARHĪVS

Apstiprināti izgāztuvju rekultivācijas projekti un noslēgti līgumi par izgāztuvju rekultivāciju

2011. gada 14. oktobris 09:24

2010
Apstiprināti izgāztuvju rekultivācijas projekti un noslēgti līgumi par izgāztuvju rekultivāciju

Vecumnieku novada Dome 2010. gada nogalē LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, darbības programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» papildinājuma 3.5.1.2.1. apakšaktivitāti «Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija» iesniedza projektus «Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves «Sietiņi» reģ. Nr. 32628/2849/PPV rekultivācija» Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/028, «Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves «Medņi» reģ. Nr. 32628/2850/VNPP rekultivācija" Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/029, «Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves «Bedre» reģ.Nr. 32908/5290/PPV rekultivācija" Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/027. 

Vienošanās par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu realizāciju noslēgta šā gada 19. maijā. Projektos plānotās aktivitātes:Tehniskā projekta izstrāde, saskaņošana un ekspertīzes veikšana;Izgāztuves rekultivācijas būvdarbi un gruntsūdeņu monitoringa urbumu izveidošana;Rekultivācijas būvdarbu autoruzraudzība;Rekultivācijas būvdarbu būvuzraudzība.

Projektu mērķis ir samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada atkritumi un vides aizsardzības prasībām neatbilstošās izgāztuves.

Realizējot projektus tiks sasniegti vides kvalitātes uzlabojumi:Tiks samazināta nokrišņu iespēja nonākt pārsegtajā atkritumu slānī pārsegtajā atkritumu kalnā un līdz ar to krasi samazināsies piesārņojuma (infiltrāta apjoms) ietekme uz gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu kvalitāti.Tiks samazināta izgāztuves piesārņojuma ietekme uz grunts kvalitāti.Tiks samazināts piesārņojums, ko rada atkritumu vieglās frakcijas izplatīšanās izgāztuvei piekļautajās teritorijās.Tiks samazināts izgāztuvē un tai piekļautās teritorijās izvietoto atkritumu gāzes un smakas veidā radītais gaisa piesārņojums.Tiks samazināta iespēja, ka neatbilstoši apsaimniekotie atkritumi var kļūt par barības avotu dažādiem patogēniem - slimību izraisītājiem, kā arī slimību pārnēsātājiem mikroorganismiem, tādējādi radot draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā arī apkārtējās vides drošībai.Tiks samazināta iespēja, ka neatbilstoši apsaimniekotie atkritumi var kļūt par faktoru, kas veicina kaitīgu kaitēkļu attīstību un izplatību.Tiks veikts ieguldījums videi drošas valsts atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras nodrošināšanā.Rekultivācijas rezultātā problemātiskajā teritorijā tiks iegūta sakopta ainava un turpmākai izmantošanai sagatavots zemes gabals.

Izgāztuves Bedre (Valles pagasts) platība - 0.97 ha, izgāztuves Sietiņi (Kurmenes pagasts) platība - 0.65 ha un izgāztuves Medņi (Kurmenes pagasts) platība - 0.38 ha.

Būvdarbus objektā veic SIA «Šons», līguma kopējās attiecināmās izmaksas LVL 111 867.10, būvuzraudzību objektā veic SIA «RS Būvnieks», līguma summa LVL 800.00 bez PVN, autoruzraudzības līguma summa LVL 500.00 bez PVN.

Finansējuma sadalījums - 85% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums un 15% pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu īstenošanas termiņš ir 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Dace ŠileikaProjektu vadītājaVecumnieku novada Dometālr.63976486, dace.sileika@vecumnieki.lv