BauskasDzive.lv ARHĪVS

Tekstila šķirošana pēc pieciem gadiem būs obligāta

2019. gada 20. novembris 20:16

Jau pagājušā gada maijā Eiropas institūcijas grozīja tā saukto Atkritumu direktīvu un noteica, ka līdz 2025. gada 1. janvārim jāsāk tekstilmateriālu šķirošana un dalītā savākšana. Viena no pirmajām Latvijā šo darbu sāka SIA «Eco Baltia...

Agita Puķīte
1366
Lai būtu pašiem savs nesamaitātas zemes stūrītis

2019. gada 20. novembris 19:07

Atstāt neapartu pļavu un cērtamo vecumu jau sagaidījušus kokus mežā – tas no ekonomiskā viedokļa pašreizējā situācijā nu nekādi nav pamatojams, pārliecinājies JĀNIS PRIEDNIEKS. Sākumā, mantojot dzimtas īpašumu Abavas krastos, no tā...

Liena Trēde
309
«Zaļi» dzīvot atmaksājas

2019. gada 20. novembris 16:21

«Kāds dzīvos pēc mums, un kāpēc mums aiz sevis pasauli atstāt netīru?» saka jaunjelgaviete KRISTĪNE KALĒJA. Viņa māca, kā lietām dot otru dzīvi, un viens no viņas izlolotajiem sapņiem ir apģērbu zīmols «pARTapis» – oriģināli autordarbi  no...

Elita Brovacka
643
Viena biedrība – vairāk nekā 14 000 hektāru parka

2019. gada 20. novembris 10:21

To, ka teritorija Abavas senlejā ir īpaši bagāta un tāpēc saudzējama, saskatīja jau pagājušā gadsimta 20. gados. Toreiz jaunā Latvijas valsts nolēma valsts paspārnē ņemt Čužu purvu, kas unikāls ar to, ka tikai tur savā vaļā zied čuža....

«Staburags»
159
Katram reģionam – savs atkritumu poligons

2019. gada 15. oktobris 20:21

Pašlaik valstī ir noteikti 10 atkritumu apsaimniekošanas reģioni – Austrumlatgales, Dienvidlatgales, Liepājas, Malienas, Piejūras, Rīgas, Ventspils, Vidusdaugavas, Zemgales un Ziemeļvidzemes.Katrā no Latvijas reģioniem izveidoti atkritumu...

Uldis Varnevičs
832
Kā saimniekot aizsargājamās teritorijās. Mīti un patiesība

2019. gada 15. oktobris 19:56

Gita Strode, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta vadītāja:– Ar saimniekošanu un uzņēmējdarbības attīstību īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) diemžēl saistās ļoti daudz mītu. Ļoti bieži tiek pārprastas...

Agita Grīnvalde-Iruka
134