BauskasDzive.lv ARHĪVS

No mikrokredītiem līdz bankas labvēlībai

MĀRĪTE OZOLIŅA

2008. gada 1. augusts 00:00

49
No mikrokredītiem līdz bankas labvēlībai

Hipotēku banka un nodibinājums «Latvijas Lauku sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta fonds» Bauskā vakar, 31. jūlijā, parakstīja sadarbības līgumu par lauku sieviešu uzņēmējdarbības atbalstīšanu Latvijā.Dokuments tika apstiprināts ar bankas valdes priekšsēdētāja Ineša Feifera un fonda valdes priekšsēdētājas Raimondas Ribikauskas parakstiem. Šajā lietišķajā un svinīgajā brīdī klāt bija arī finanšu ministrs Atis Slakteris. Kādas iespējas lauku iedzīvotājām paver šis līgums? I. Feiferis skaidroja, ka banka piešķir 50 tūkstoš latu, kas obligāti jāizmanto uzņēmējdarbības attīstībai, nevis patēriņam. Aizdevuma maksimālā summa ir viens tūkstotis latu, kas jāatmaksā divu gadu laikā ar piecu procentu likmi gadā.Bankas prezidents uzsvēra, ka šis ir nestandarta kredītrisinājums, proti, naudas došana bez ķīlas. Par to viņš esot domājis jau ilgāku laiku. Šādu ideju tikai pastiprinājusi nejauša iepazīšanās ar Muhameda Junusa grāmatu «Baņķieris nabagiem». Apmeklējot Londonu, I. Feiferis iegriezies kādā grāmatu veikalā un pamanījis, ka uz grīdas guļ kāds sējums. Pacēlis un sācis arī lasīt. Tā viņš iepazinis M. Junusa kreditēšanas sistēmu, kam plašā mērogā un apmērā ir viens kritērijs – uzticība –, kas darbojas veiksmīgi.Mūsu valstī šo uzticību ieguvusi Latvijas Lauku sieviešu apvienība, ar kuras gādību izveidots fonds, kā arī sieviešu mikrokredītu veiksmīgā īstenošana, kas sākusies pirms desmit gadiem un ir aptvērusi visus reģionus. Zemgalē mikrokredītu grupu ir visvairāk – 19 –, to aktivitāte arī jūtamākā. Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Baiba Rivža un docente Maiga Krūzmētra atgādināja, ka pirmais mikrokredīts sācis apriti tieši Bauskas rajonā un tā veiksme ir virzījusi šāda veida līdzekļu piesaisti līdz konkrētam līgumam ar banku. «Mikrokredī-tu desmit gadu aplis noslēdzas, un sākas jauns posms,» rezumē- ja B. Rivža. Laikā no 1999. līdz 2008. gadam Latvijā ir izveidotas 45 mikrokredītu grupas, katrā ir vairākas sievietes, viena naudu aizņemas, pārējās galvo. Finansējumu šiem kredītiem piešķīra Ziemeļvalstu padome.Fonda valdes priekšsēdētāja R. Ribikauska precizēja, ka aizdevumus varēs saņemt fiziskas personas – sievietes, kuras dzīvo laukos un mazpilsētās, – uzņēmējdarbības mērķiem un apgrozāmajiem līdzekļiem. Aizdevuma pretendentēm jāsagatavo biznesa plāns, ko izvērtē, un tikai pēc tam fonda valde lemj par naudas piešķiršanu. Fonds sagatavo iesniedzamos dokumentus bankai, un pēc tam naudas ņēmēja dodas uz kredītiestādi. Pēc visu dokumentu saņemšanas vienas dienas laikā banka izsniedz mikrokredītu.I. Feiferis pieļāva, ka nākotnē, ja vien šī programma būs veiksmīga, Latvijas Lauku sieviešu uzņēmējdarbības fonds varēs izmantot arī prāvākas summas.