BauskasDzive.lv ARHĪVS

Zinātnieku palīgi – skolēni

AINA UŠČA

2008. gada 18. augusts 00:00

1
Zinātnieku palīgi – skolēni

Bauskas rajonā viņnedēļ notika starptautiskas skolēnu vides programmas GLOBE praktisks seminārs, informē ģeogrāfijas skolotāja Ilze Jume, programmas koordinatore Bauskas rajonā.Latvijas astoņu dalībskolu audzēkņi bija apmetušies Īslīces vidusskolā. Vairākas dienas Īslīcē, Bauskas pilskalnā un Rundālē skolēni, izmantojot dažādas mērīšanas ierīces, veica ūdens, atmosfēras, augsnes pētījumus, kā arī uzlaboja globālās pozicionēšanas sistēmas lietošanas iemaņas. Semināru finansē Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Vides aizsardzības fonds. Starptautiskajā skolēnu vides izpētes programmā mūsu valsts piedalās kopš 1999. gada, kad ASV un Latvijas valdība noslēdza vienošanās par līdzdalību GLOBE.Inese Liepiņa, programmas koordinatore Latvijā, skaidro: «Visu pētījumu rezultātus dalībskolas no pasaules 111 valstīm ievada NASA (Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija) izveidotajā interneta mājaslapā. Izpēti veic pēc vienotas metodikas, bet šos datus plaši izmanto zinātnieki, izstrādājot prognozes, analizējot un salīdzinot situāciju dažādās valstīs. Skolēni ir zinātnieku reāli sadarbības partneri. Mācību gada laikā pētījumi tiek veikti regulāri, bet praktiskus seminārus jeb ekspedīcijas mēs cenšamies organizēt reizi gadā reģionos, kur atrodas programmas GLOBE dalībskolas. Bauskas rajonā tādas ir Īslīces un Uzvaras vidusskola. Novērojumu darba grupas Īslīcē vadīja pētījumu metodiku apguvuši pedagogi no Talsu, Līvānu 1. vidusskolas, Rūjienas, Limbažu, Skrīveru, Īslīces, Uzvaras vidusskolas un nevalstiskās organizācijas «Bērnu vides skola». ASV valdība programmā piedalās ar zinātnisko ieguldījumu.»Pirmo reizi semināru apmeklēja Uzvaras vidusskolas 11. klases skolniece Kristīne Kāknēna. Viņa ir nolēmusi piedalīties Bauskas rajona skolēnu zinātnisko darbu konkursā, izstrādājot tematu par gaisa temperatūras maiņām saistībā ar globālo sasilšanu. «Mana ģeogrāfijas skolotāja Ilze Jume ieteica kļūt par ekspedīcijas dalībnieci, lai es padziļinātu zināšanas un labāk apgūtu novērojumu metodiku, kas noderēs zinātniskā darba izstrāde. No mūsu skolas GLOBE seminārā piedalās vēl trīs skolēni,» teic Kristīne. Pētījumiem nepieciešamās ierīces tiek pirktas gan par projekta finansējumu, gan dalībskolu līdzekļiem.