BauskasDzive.lv ARHĪVS

Krāsnīm vieta muzejā

AINA UŠČA

2008. gada 18. augusts 00:00

55
Krāsnīm vieta muzejā

Vecsaules pamatskolā vairs nekurinās krāsnis, jo šovasar ir ierīkota centrālapkure.Direktora vietnieks saimniecības darbā Ivo Palma ir gandarīts, ka beidzot visā ēkā varēs nodrošināt līdzsvarotu temperatūras režīmu. Celtniecības darbi un telpu kosmētiskais remonts turpinās. Direktors Egons Brazauskis teic, ka cenu aptaujā uzvarējusi Codes pagastā reģistrētā SIA «Gaztex». Līdz šim skola tērējusi ievērojamus līdzekļus vairāku telpu apsildīšanai ar elektrību, jo krāsnis bija stipri nolietotas.Izglītības iestādes tehniskie darbinieki remontē vizuālās mākslas kabinetu, atjaunojot elektroinstalāciju, liekot jaunus logus un grīdu. Ir nopirktas mēbeles. Arī jaunāko klašu korpusā tiek veikti dažādi uzlabojumi, kā, piemēram, 1. klases telpas renovācija.Šogad mācības sāks 16 pirmklasnieku. Egons Brazauskis pozitīvi vērtē valdības lēmumu 1. – 4. klašu audzēkņus nodrošināt ar bezmaksas pusdienām. Vienai maltītei dienā paredzēts 80 santīmu. «Acīmredzot ēdināšanas nauda skolas budžetā tiks ieskaitīta kā mērķdotācija. Diemžēl būsim spiesti paaugstināt pusdienu maksu arī pārējiem skolēniem, jo gatavot maltītes dažādām klašu grupām par atšķirīgu summu nav iespējams. Turpmāk par pusdienām būs jāmaksā 80 santīmu,» teic direktors.Izglītības iestāde jau ir sākusi gatavoties Vecsaules skolas 155 gadu jubilejai. Svinības notiks 6. septembrī, organizējot absolventu salidojumu, kā arī uzaicinot Lietuvas sadarbības partnerus un draugus no Kriuku pamatskolas un Balsu vidusskolas. Ivo Palma uzsver, ka šogad daudz pūļu veltīts apkārtnes labiekārtošanai, veidojot dekoratīvus stādījumus. Par to rūpējas dārzniece Anita Ģelze. Nākamā gada svarīgākais pirkums būs dārza traktoriņš, lai strādniekiem atvieglotu zāliena kopšanu.Sporta stundās Vecsaules pamatskolas audzēkņus gaidīs patīkams pārsteigums. Piedaloties projektā un saņemot vietējās pašvaldības līdzfinansējumu, nesen ir nopirkts sporta inventārs par 1400 latiem.