BauskasDzive.lv ARHĪVS

Sākusies skolu apskate

ULDIS VARNEVIČS

2008. gada 20. augusts 00:00

64
Sākusies skolu apskate

Nākamajā gadā paredzētā novadu reforma varētu mainīt skolu pārbaudes līdzšinējo sistēmu, jo katram novadam, iespējams, būs jāveido sava izglītības pārvalde.Lai arī lielas skaidrības par to nav, tomēr Bauskas rajona Izglītības pārvaldes darbinieki, ierodoties skolās, uzsvēra, ka visdrīzāk tā ir pēdējā šāda veida apskate. Pirmdien, 18. augustā, komisijas maršruts veda no Skaistkalnes līdz Codes sākumskolai.Gatavība – dažādaSkolu tehniskā sagatavotība darbam ir visai atšķirīga. Vairākas skolas ir gatavas uzņemt skolēnus kaut vai tūlīt, citām vēl pēdējā skolēnu brīvlaika nedēļā daudz darāmā. Skaistkalnes vidusskola jaunajā mācību gadā leposies ar griestu gleznojumu. Bārbeles pamatskolai līdztekus mazākiem remontdarbiem un jaunās noskaņās izremontētajam vizuālās mākslas kabinetam padomā lielāki plāni – par nelielu estrādi pie skolas, kur varētu notikt kultūras sarīkojumi brīvā dabā. Pozitīvi novērtēta arī pagājušajā gadā iekārtotā centrālapkure.Sakoptā fasāde un bruģētais pagalms jau ilgāku laiku ir Stelpes pamatskolas firmas zīme, bet šogad iekārtota arī pagātnes liecību krātuve. Skolas direktore Dagmāra Venclova gan atzīmēja, ka pionieru laika atribūtiku ir ļoti grūti atrast. Uz skolas jubileju iegūts arī jauns karogs.Vecumnieku vidusskola lepojas ar kabinetu nodrošinājumu – piemērotu vidi un mācību līdzekļiem. Skolas direktors Aivars Ķiņķevskis stāsta: «Skolas telpu remontu veicam minimāli, jo uzskatām, ka nav vajadzības tērēt naudu, lai pēc pāris gadiem remontētu atkal. Daudz naudas esam ieguldījuši sākumskolas remontā un izbūvē. Nākotnē jaunākās klases pārcelsies uz lielo skolu, bet mazajā skoliņā paliks bērnudārzs.» Ar Eiropas struktūrfondu atbalstu jau iepriekš ir sakārtoti dabaszinību kabineti, kuru tehnoloģiskais nodrošinājums vēl pirms vairākiem gadiem likās tikai tāla nākotne, – projektori, mikroskopi, izdales materiāli u. c.Misas vidusskolā notikušas vairākas pārmaiņas. Galvenais – informātikas kabinets ieguvis jaunas telpas. Ar pagasta palīdzību iegādāti jauni datori, un kabinetā nodrošinātas 16 mācību vietas. Skolas fasādē nomainīti arī atlikušo klašu telpu koka logi ar jauniem plastmasas logiem.Codes pamatskolas galvenās rūpes – vai iesāktie projekti veiksmīgi turpināsies arī pēc novadu reformas. Stāsta Codes pagasta padomes priekšsēdētāja vietniece Ieva Litiņa: «No novada jautājuma ir atkarīga skolas nākotne. Ļoti gaidām Satversmes tiesas lēmumu. Skolas sporta hallei kredīts jau ir paņemts, zināms arī izpildītājs. Ziemā ceram sagaidīt atbildi par projektu sporta laukuma rekonstrukcijai.»Pārvaldes vērtējumsSkolas pārsvarā saņēma pozitīvus vērtējumus. Bauskas rajona Izglītības pārvaldes (IP) vadītāja Aija Spriņķe lielu uzmanību veltīja gan IP, gan arī skolu akreditācijas komisiju rekomendāciju izpildei. Misas vidusskolai un Codes pamatskolai akreditācija bija pirms gada, bet Vecumnieku vidusskola un Stelpes pamatskola to piedzīvos šogad.Bauskas rajona IP galvenā speciāliste pieaugušo izglītības jautājumos Līga Kirilko šoreiz lielāku uzmanību pievērš skolas videi. Vairāk nekā citus gadus iepriecina paveiktais drošības jomā – Vecumniekos un Codē ir izveidoti gājēju celiņi gar centrālajām ielām, un var tikai izteikt lielu pateicību abiem pagastiem par paveikto darbu. Vecumniekos pie sākumskolas tagad ir arī «gulošie policisti». Sākumskolas attīstāsSaistībā ar standartu un prasību maiņu pirms trim gadiem skolās bija problēmas ar dabaszinību materiāliem un literatūru. Pārbaudīt, kā situācija ir mainījusies šo trīs gadu laikā, devās sākumskolas un dabaszinību metodiskās apvienības vadītāja Linuta Ģerģe.Redzētais vieš optimismu. Linuta Ģerģe stāsta: «Kopīgais iespaids ir ļoti labs. Daudz jaunu enciklopēdiju, sakārtoti dabaszinību stūrīši, sākumskolas klašu telpās – jaunas mēbeles.»Vecumnieku sākumskolas skolotājiem šogad ir vēl nepieredzētas iespējas. Stāsta direktora vietniece sākumskolas darbā Rolanda Ķiņķevska: «Katrā skolotāja kabinetā ir dators ar interneta pieslēgumu. Tuvākajā nākotnē katrā kabinetā būs arī printeris.» Sākumskolas skolotājas aktīvi izmanto portāla skolotājs.lv materiālus, kā arī meklē citu informāciju internetā. Vecumnieku sākumskolā šogad ir astoņas klases, Bauskas 1. vidusskolā desmit.Citādāka situācija ir Codes sākumskolai. Vasaras sākumā remonta darbi uzticēti firmai «Būve 100». Tagad ir skaidrs, ka firmai ar darbiem neveicas, atrasti citi, bet remontdarbi ir aizkavējušies. Tomēr skolas direktore Judīte Zeltiņa cer, ka atlikušajās divās nedēļās remontu pabeigs. Neliels skolēnu skaits – 23 sākumskolas bērni.Judīti Zeltiņu uztrauc nākotne: «Esam atkarīgi no pagastu reformas. Ir ļoti maz skolēnu, un finansējuma sistēma, ka nauda nāks līdzi audzēknim, varētu būt nedaudz sāpīga. Iepriecina pirmsskolas skolēnu skaits – šogad desmit bērnu beigs sešgadīgo sagatavošanas grupu. Diemžēl četru bērnu vecākiem šogad nācās atteikt, jo pirmsskolas grupiņā vairs nav vietu.»Codes pagasta padomes priekšsēdētāja vietniece Ieva Litiņa pauž pašvaldības viedokli: «Jebkura darbavieta, sakopta vide un uzturēta ēka ir vērtība. Šeit mācās arī bērni ar grūtībām mācību vielas apguvē. Viņiem šādā skolā ir vieglāk, jo jūtas kā vienā ģimenē.»  INTERESANTAS ATZIŅAS«Sākumskolās redzētais mani ir pozitīvi uzlādējis,» sākumskolas un dabaszinību metodiskās apvienības vadītāja Linuta Ģerģe.«Stārķiem vajadzētu pagriezties arī uz Bauskas pusi,» Bauskas rajona Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Spriņķe par skolēnu skaitu Vecumnieku sākumskolas klasēs.«No novada jautājuma ir atkarīga mūsu skolas nākotne,» Codes pagasta padomes priekšsēdētāja vietniece Ieva Litiņa.