BauskasDzive.lv ARHĪVS

Nezināšanas dēļ zaudē tiesības uz zemi

Mārīte Ozoliņa

2007. gada 29. oktobris 13:13

622
Nezināšanas dēļ zaudē tiesības uz zemi

Nereti gadās tā, ka Latvijas iedzīvotājs, kurš sliktāk orientējas savas valsts likumdošanā, paliek zaudētājos. Tā bija arī prāvai daļai lauku zemes lietotāju, kuri nesaprata, piemirsa vai noseboja pieprasījumu iesniegšanu sava pleķīša un pat liela gabala privatizācijai. Atgādināšu, ka tas bija iespējams līdz pagājušā gada 31. augustam. Tā kā aizmāršu vai nezinīšu bija gana, tad tika sagaidīta likumdevējas - Latvijas Saeimas - pretimnākšana. Šī gada 1. augustā stājās spēkā grozījumi vairākos zemes reformas likumos. To rakstot, tūdaļ jānosauc datums, pēc kura droši vien nekas mainīts netiks. Runa ir par šī gada 30. novembri, dienu, līdz kurai Valsts zemes dienestā (VZD) var pieteikties uz zemes izpirkšanu. Pastāvīgajiem lietotājiem šī ir iespēja zemi iegūt lētāk - par privatizācijas sertifikātiem un par kadastrālo vērtību. Jāprecizē, ka tiem, kuriem saskaņā ar likumu tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības, ir iespēja līdz 30. novembrim noslēgt ar pašvaldību zemes nomas līgumu un līdz šī gada 30. novembrim iesniegt zemes izpirkšanas pieprasījumu, tam pievienojot nomas līgumu, VZD Zemgales reģionālās nodaļas Bauskas birojā. Valsts zemes dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Goba sniedz informāciju, ka iepriekšējā pieteikšanās periodā bija saņemti 53 738 pieprasījumi par 86 327 zemes vienībām 348 646,99 ha platībā (5,4% no Latvijas kopplatības). Tas ir vairāk nekā 75% zemes pastāvīgo lietotāju, kas varēja pieteikties izpirkšanai. VZD uzskata, ka zemes pastāvīgo lietotāju un bijušo īpašnieku lielu aktivitāti, papildu pieteikšanās periodā gaidīt nav pamata, jo vairākums zemes lietas ir sakārtojuši. Pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi bija iespējams izpirkt jau kopš 1993. gada. Bauskas rajonā šis process iezīmējas līdzīgi, apstiprināja VZD Zemgales reģionālās nodaļas Bauskas birojā. Jūtams, ka ar iedzīvotājiem cītīgāk strādā Iecavas novadā un Īslīces pagastā. Iecavas novada Domes zemes ierīcības dienesta uzskaitvede Dace Dambrāne sacīja, ka ir nosūtītas 600 vēstules, kurās atgādināts par iespēju izpirkt zemi. Galvenokārt tie ir mazdārziņu lietotāji un garāžu īpašnieki, kuri nav apzinājušies, kas darāms, lai īpašums pilnībā piederētu viņiem. Līdz 22. oktobrim dokumentāciju bija sākusi kārtot aptuveni viena trešdaļa personu, kurām nosūtīti atgādinājumi. Katrai pašvaldībai šo lietu sakārtošanā ir sava prakse. Dažās izdevies iepriekšējā periodā savus ļaudis rosināt un izdarīt vajadzīgo. Ja problemātiskas situācijas ir joprojām, nevajadzētu tās atstāt neziņai, bet censties meklēt risinājumu. Nekustamais īpašums tomēr ir vērtība, kas visu laiku paaugstinājusies. Neskaidrību gadījumos par lauku zemes izpirkšanu VZD aicina sazināties ar attiecīgās reģionālās nodaļas biroja vai Lauku zemes izpirkšanas reģistra daļas speciālistiem.