BauskasDzive.lv ARHĪVS

Negadījumos vainīgās personas par parādu iekļaus Kredītu reģistrā

Ziņu aģentūra LETA

2007. gada 1. novembris 13:40

930
Negadījumos vainīgās personas par parādu iekļaus Kredītu reģistrā

Saskaņā ar pēdējām izmaiņām obligātās civiltiesiskās transportlīdzekļu apdrošināšanas (OCTA) likumā turpmāk ceļu satiksmes negadījumos vainīgās personas, kuras nebūs nokārtojušas saistības ar OCTA Garantijas fonda turētāju Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroju (LTAB), tiks iekļautas Kredītu reģistrā, aģentūru LETA informēja LTAB.No OCTA Garantijas fonda tiek veiktas apdrošināšanas atlīdzību izmaksas ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem, ja vainīgā auto īpašnieks vai auto vadītājs ir bijis atbildīgs par šī ceļu satiksmes negadījuma rezultātā radītajām sekām - cietušā veselības kaitējumu vai cietušā auto bojājumiem, kā arī rupji pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus, piedaloties ceļu satiksmē ar auto, kuram nav veikta OCTA apdrošināšana. Šādos gadījumos no OCTA Garantijas fonda izmaksātās atlīdzības regresa kārtībā tiek piedzītas no vainīgā. Veicot šo ar likumu uzlikto pienākumu, LTAB bieži ir spiests vērsties tiesā, lūdzot piedzīt šos līdzekļus piespiedu kārtā, jo vainīgā auto vadītājs vai auto īpašnieks ir atteicies labprātīgi atlīdzināt naudas summu, ko LTAB viņa vietā izmaksājis cietušajam. LTAB valdes priekšsēdētāja vietniece Baiba Gribuste sacīja, - lai neizveidotos situācija, ka par citu autovadītāju rupjiem ceļu satiksmes pārkāpumiem ir jāmaksā godīgajiem braucējiem, pret vainīgajiem izmaksāto līdzekļu atgūšanai saskaņā ar OCTA likumu tiek izvirzītas regresa prasības. LTAB par katru izmaksu, kas veikta no OCTA Garantijas fonda, vēršas ar regresa prasību pret ceļu satiksmes negadījumā vainojamo auto vadītāju vai tā īpašnieku, ja tāds ir noskaidrots. LTAB ilggadējas pieredzes ceļā ir izveidojis sistēmu, kādā noris izmaksāto atlīdzību piedziņa regresa kārtībā. Sākotnēji LTAB cenšas situāciju atrisināt pirmstiesas ceļā, sazinoties ar personu, kas atbildīga par nodarītajiem zaudējumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā skaidrojot likuma normās noteikto. LTAB, ņemot vērā personas maksātspēju, piedāvā šai personai iespēju vienoties par pieprasītās summas atlīdzināšanu pa daļām. Tomēr LTAB salīdzinoši bieži ir spiest piedziņas procesu veikt tiesas ceļā. Katru gadu palielinās regresa kārtībā atgūto līdzekļu apjoms. No vienas puses, tā ir pozitīva tendence, bet, no otras puses, joprojām ir autovadītāji un autoīpašnieki, kas nav apdrošinājuši savu civiltiesisko atbildību, kā arī ir autovadītāji, kas pēc ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanas pamet negadījuma vietu, skaidroja Gribuste. Regresa prasību ļaunprātīgos nemaksātājus skars jaunā kārtība, kas OCTA likumā iekļauta ar grozījumiem, kas stāsies spēkā ar 1.novembri. Turpmāk personas, kuras nebūs atmaksājušas OCTA Garantijas fondā regresa kārtībā pieprasītos līdzekļus, tiks iekļautas Kredītu reģistrā. Gribuste uzsvēra, ka likuma grozījumi paredz, ka LTAB sniedz Latvijas Bankai tās noteikumos minēto parādnieku informāciju, tostarp informāciju par to saistībām un šo saistību izpildes gaitu. Tas nozīmē, ka personas, kuras nepildīs savas saistības pret Garantijas fonda turētāju - LTAB, tiks iekļautas Kredītu reģistrā. Attiecīgi kredītiestādes varēs ierobežot kredītu izsniegšanu šiem cilvēkiem. OCTA sistēma Latvijā tika izveidota 1997.gada 1.septembrī, kad stājās spēkā pirmais OCTA likums. Saskaņā ar likumu gan toreiz, gan tagad jebkuram transportlīdzekļa īpašniekam, lai piedalītos ceļu satiksmē, obligāti jāslēdz civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums, kas nodrošina ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem radušos zaudējumu atlīdzināšanu.