BauskasDzive.lv ARHĪVS

Pirmo reizi konkursā uzvar Jauncodes bibliotēka

Aina Ušča

2007. gada 8. novembris 20:17

1393
Pirmo reizi konkursā uzvar Jauncodes bibliotēka

Rajona bibliotēku konkursa noslēguma sarīkojumā 7. novembrī Bauskā tika paziņoti rezultāti un nosaukti uzvarētāji. Vienlaikus pašvaldību bibliotēkas saņēma akreditācijas apliecības, ko pasniedza Kultūras ministrijas pārstāve Vanda Bērziņa. Bibliotēku akreditācija Bauskas rajonā risinājās šī gada septembrī, izņemot Bauskas Centrālo bibliotēku (CB), kas 2006. gadā saņēma akreditācijas dokumentu. Gandrīz visas iestādes ir ieguvušas augstāko novērtējumu, uzsver CB direktore Baiba Tormane.«Konkurss «Rajona labākā bibliotēka» šogad bija kā ģenerālmēģinājums pirms akreditācijas, jo tika vērtēts katras iestādes darbs kopumā pēc kritērijiem, kas ir ietverti rajona Padomes apstiprinātajā konkursa nolikumā. Sacensība par labāko bibliotēku rajonā notiek kopš 2000. gada. Aptaujas liecina, ka speciālistus tas motivē darbam un ik gadu palīdz rezumēt paveikto, fiksēt nepilnības, noteikt galvenos virzienus nākamajam posmam,» spriež CB direktore.

Bauskas rajona Padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis atzīst: «Šogad bibliotēku nozarē mūsu rajonā divi svarīgākie notikumi bija konkurss, akreditācija, kā arī Melindas un Bila Geitsu fonda projekta aktivitātes. Akreditācijas rezultāti pašvaldībām vieš pārliecību, ka bibliotēkas atbilst kvalitātes prasībām un apmierina lietotāju vajadzības. Geitsu fonda finansējums paredz katru bibliotēku papildus nodrošināt ar jauniem datoriem. Tagad bibliotekāriem būs vairāk jādomā par to, kā vispusīgāk izmantot jauno tehnoloģiju iespējas, jo dators nav mēbele salonā vai spēļu rīks.»

Konkursa noslēguma sarīkojumā piedalījās arī pašvaldību priekšsēdētāji, kuri sveica savu pagastu bibliotēku vadītājas. Oskars Reķis, Bārbeles pašvaldības priekšsēdētājs, sacīja, ka vietējā bibliotēkā šogad ir iekārtota zona mazajiem lasītājiem. Lai gan telpas ir šauras, tas izdevās, pielāgojot mēbeles un izvietojot bērnu uzmanību saistošus atribūtus. Bauskas rajona pašvaldību lomu bibliotēku attīstībā akcentēja arī konkursa vērtēšanas komisijas pārstāves. Daudzās bibliotēkās 2007. gadā ir veikts kvalitatīvs remonts, nopirkti plaukti, mēbeles, ierīkotas jaunas darba vietas. Baiba Tormane minēja Vecsaules, Codes, Gailīšu, Rundāles, Viesturu, Vecumnieku, Svitenes, Bauskas pilsētas pašvaldību, kuru veikums bibliotēku pilnveidošanā pelna uzslavu.

Par konkursa laureāti šogad ir atzīta Codes pagasta Jauncodes bibliotēka. Enerģiskā vadītāja Inta Krieviņa saņēma konkursa rīkotāju balvas un kolēģu apsveikumus. Pašvaldības priekšsēdētājs Andris Āboliņš sarīkojumā nevarēja ierasties, bet Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības institūta direktore Anna Mauliņa lūdza viņam nodot ziedu pušķi no LNB vadības. Pagasta pašvaldība 2007. gadā iegādājās neapdzīvotu platību daudzstāvu ēkā un iekārtoja to atbilstīgi mūsdienīgas bibliotēkas prasībām. Šis piemērs lieliski ilustrē vietvaras attieksmi pret kultūru. Nākamgad ir paredzēta Codes pagasta otras bibliotēkas renovācija.

Anna Mauliņa uzrunā pievērsās bibliotekāru atbbildības jautājumam: «Digitālajam laikmetam piemīt raksturīga īpatnība - kādu informāciju par savu valsti, pilsētu, pagastu ievietojam globālajā tīmeklī, tādu priekšstatu par sevi radām pasaulei. Tādēļ bibliotekāru profesionalitātes paaugstināšana ir viens no svarīgākajiem nozares uzdevumiem. Paldies Bauskas rajona pašvaldībām, kas ir atbalstījušas bibliotekāru pieredzes apmaiņas braucienus uz ārvalstīm, jo speciālistu izaugsmei tie ir ļoti nozīmīgi. Bibliotekāru izglītošana jau vairākus gadus valstī turpinās sistemātiski. Arī Geitsu fonda finansētajā projektā ir paredzētas visu bibliotēku darbinieku mācības.»

Bibliotēku attīstības institūta direktore informēja par ASV veiktajiem iedzīvotāju lasīšanas ieradumu jaunākajiem pētījumiem. Rezultāti liecina, ka vecuma grupa no 35 līdz 45 gadiem bibliotēkas apmeklē vienīgi ar mērķi nodot vai paņemt grāmatas. Pirms dažiem gadiem šī tendence nebija jūtama, jo lietotāji vairāk interesējās par datoru izmantošanas iespējām. Tāpēc ir ļoti svarīgi veidot kvalitatīvu grāmatu krājumu. Šajā jomā Bauskas rajons ir viens no līderiem valstī. Jaunu grāmatu iegādei līdzekļus piešķir katra pašvaldība, bet papildus tiek saņemts rajona Padomes finansējums.

Bibliotēku konkursa rezultāti:1. vieta Codes pagasta Jauncodes bibliotēkai (vadītāja Inta Krieviņa) - 192 punkti no 200 iespējamiem,2. vieta Iecavas novada bērnu bibliotēkai (vadītāja Ludmila Šteinberga),3. vieta Bārbeles pagasta bibliotēkai (vadītāja Brigita Krauze) un Vecumnieku pagasta Misas bibliotēkai (vadītāja Sarmīte Šlikaite),4. vieta Skaistkalnes pagasta bibliotēkai (vadītāja Daiga Jakuška),5. vieta Ceraukstes pagasta 1. bibliotēkai (vadītāja Valentīna Tarvide),6. vieta Vecsaules pagasta bibliotēkai (vadītāja Agrita Hatkeviča),7. vieta Gailīšu pagasta 1. bibliotēkai (vadītāja Ilga Pētersone) un Vecumnieku pagasta Beibežu bibliotēkai (vadītāja Gunta Spira).