BauskasDzive.lv ARHĪVS

Viesus no Polijas interesē mūsu izglītības iestādes

Vilnis Auzāns

2007. gada 15. novembris 14:00

595
Viesus no Polijas interesē mūsu izglītības iestādes

Polijas pilsētas Ripinas oficiālā delegācija uzturas Bauskā jau otro dienu. Šodien, 15. novembrī, viesus pieņēma pilsētas Domē, pēc tam viņi devās uz dažādiem objektiem pilsētā un rajonā. Ciemiņi apmeklēja Saulaines profesionālo vidusskolu, Rundāles pili, Bauskas muzeju, nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa. «Bauskas Dzīve» četrus delegācijas locekļus sagaidīja pilsētas 1. vidusskolā.«Uzskatu, ka būtu ļoti lietderīgi noslēgt sadraudzības līgumu ar Ripinas skolām. Esam jau sazinājušies ar Ripinas ES ekonomikas ģimnāziju, varētu kopīgi īstenot dažādas ieceres. Vasarā būtu jauki rīkot radošās nometnes skolēniem Bauskā un Ripinā, kopīgi izstrādāt dažādus projektus. Šajā sadarbībā ieguvēji būtu audzēkņi, jo viņi atrastu sev jaunus paziņas, draugus. Šie kontakti jauniešiem varētu noderēt turpmākajā dzīvē. Noteikti arī mainītos mūsu stereotipi par Poliju kā valsti, kurai ceļā uz Rietumeiropu vēlamies ātrāk izbraukt cauri,» tā par iespējamo sadarbību spriež Bauskas 1. vidusskolas direktora vietniece Malda Ignatjeva.

Viņa arī piebilst, ka pašlaik skolai ir labi sadarbības partneri Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, turpmāk tādi varētu būt arī Polijā. Arī vēstures skolotāja Sarmīte Ābelniece atzinīgi vērtē iespējamo sadarbību: «Draudzība, braukšana vienam pie otra ciemos, iepazīšanās vienmēr kaut ko dod skolēniem.»

Polijas izglītības darbinieki apmeklēja arī vairākas mācību stundas Bauskas 1. vidusskolā. Angļu valodas skolotājs Pjotrs Zareba skatījās pedagoģes Vijas Cerusas vadīto literatūras stundu 11. klasē. Pasniedzēja jauniešiem stāstīja par Andreju Pumpuru, viņa biogrāfiju un daiļradi. «Es nesapratu valodu, bet jutu noskaņu šajā stundā. Skolotāja patiešām strādā ļoti radoši, tika izmantoti dažādi interaktīvie mācību līdzekļi, skanēja pat fragments no rokoperas. Man šķiet, tas bija interesanti arī jauniešiem,» pēc mācību stundas «Bauskas Dzīvei» atzina P. Zareba. Viņš arī pauda atbalstu idejai par iespējamo skolēnu apmaiņu nākamvasar.

Poļu viesi apmeklēja arī ķīmijas, matemātikas, bioloģijas stundas, iepazinās ar skolu, piedalījās vakarēšanā, kas bija sarīkota latviskā garā. Viesus cienāja ar mūsu nacionālajiem ēdieniem, iesaistīja latviešu rotaļās.

Piektdien Ripinas pilsētas delegācija apmeklēs citas pilsētas izglītības iestādes, plkst. 16 Tautas namā noskatīsies pilsētas 1. vidusskolas audzēkņu sagatavotu svētku koncertu.

Šī ir jau otrā sadraudzības pārstāvju vizīte Bauskā. Šoreiz tās mērķis ir sadarbības dibināšana starp izglītības un kultūras iestādēm.