BauskasDzive.lv ARHĪVS

Iecavā tapis jauns skeitparks un velotrase

www.bauskasdzive.lv

2022. gada 7. janvāris 10:00

441
Iecavā tapis jauns skeitparks un velotrase

Gada nogalē Iecavā noslēgusies skeitparka un velotrases izbūve, portālu informēja pašvaldībā.

Bauskas novada administrācijas projektu vadītāja Ineta Bramane paskaidroja, ka šobrīd būvvaldē tiek kārtota objektu pieņemšanas-nodošanas dokumentācija, ko plānots paveikt janvāra laikā. Skeitparku un velotrasi varēs izmantot vien pēc to oficiālās nodošanas ekspluatācijā. I. Bramane piekodināja, ka šīs ziemas mainīgajos laikapstākļos šo infrastruktūras objektu izmantot būtu bīstami.

Sezonālo apstākļu dēļ būvdarbu veicējs ir sniedzis garantijas apliecinājumu par minētās teritorijas apzaļumošanas darbu pabeigšanu ne vēlāk kā līdz 2022. gada 30. maijam.

I.Bramane norādīja, ka darbi noritējuši divu līgumu ietvaros. Skeitparka izbūve veikta Interreg V-A Latvijas–Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam projekta “Attīstības paātrinātājs Pakrojas un Iecavas pašvaldībās” (LLI-524) ietvaros. Būvdarbus izpildīja SIA “City Playgrounds”, līguma summa 151 615,90 EUR (ieskaitot PVN). No projekta līdzekļiem šī objekta izbūvei tika atvēlēti 85 000 EUR, pārējā summa tiek segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Savukārt velotrasi SIA “City Playgrounds” uzbūvēja par pašvaldības budžeta līdzekļiem 79 057,23 EUR apmērā (ieskaitot PVN).  Abu izbūvēto objektu autoruzraudzība un būvuzraudzība kopā izmaksāja attiecīgi 961,95 EUR un 8990,00 EUR (ieskaitot PVN). Arī šīs summas segtas no vietvaras maciņa.