BauskasDzive.lv ARHĪVS

KOMENTĀRI: jaungada apņemšanās

KOMENTĀRI: jaungada apņemšanās

Kādi jums un jūsu vadītajām iestādēm, uzņēmumiem šajā gadā plāni un apņemšanās?


ROBERTS CEŠEIKO, SIA «KEEFA» valdes priekšsēdētājs


Savs uzņēmums
– Galveno uzmanību jaunajā gadā veltīšu savam uzņēmumam Vecumnieku novadā SIA «KEEFA». Jāturpina esošā darbība, jānotur kvalitāte, un reizē katrs process ir jāuzlabo. Tas ir nepārtraukts darbs – uzņēmumā katru sīkumu var uzlabot katru dienu.

Šogad primārais un lielākais uzdevums ir kārtīgāk «ieskrieties» eksporta lietās. Ņemam jau papildspēkus, kas to palīdzēs virzīt uz priekšu, jo pats vairāk esmu ražotnē. Būs konkrēts cilvēks, kas ar to nodarbosies. Turpinām jaunu produktu izstrādi – ir jauni projekti, darbojamies arī ar funkcionālo pārtiku.

Turpināšu izpausties mūzikas jomā – kā bundzinieks tagad spēlēju divās grupās – roka un metāla grupā «HARTA» un smagā roka grupā «Sanctimony». Šeit gan «Covid-19» vīrusa laiks ieliek savus ierobežojumus, un tas arī nedaudz traucē. Bet kopumā ir labi – no radošā nedrīkst atkāpties, tas ir jātur blakus, lai atsvaidzinātu un dotu jaunu skatu uz dzīvi.

Politika pašlaik nav plānā. Tā bija noderīga pieredze, visiem saku paldies, bet ir jānosaka prioritātes, un mana prioritāte pašlaik ir mans uzņēmums.


Mirdza Brazovska, SIA «Bauskas slimnīca» valdes locekle

Plāno attīstību
– Jāsaglabā esošie veselības aprūpes pakalpojumi, un jāplāno jauns piedāvājums. Kopā ar pašvaldību Veselības ministrijai esam iesnieguši vēstuli, kurā aicinām atbildīgos izvērtēt pārmaiņas, kas saistītas ar administratīvi teritoriālo reformu. Svarīgi, lai tiktu ņemts vērā, ka ir mainījies iedzīvotāju skaits. Bauskā nepieciešama ne tikai hroniski slimo pacientu aprūpe, vajadzīga arī terapeitiskā un neiroloģiskā nodaļa. Jau gadiem aktualizējam, cik pro-blemātiski novada iedzīvotājiem palīdzību saņemt Jelgavā.

Lielas cerības uz rezidentiem, kas piesaistīti ar pašvaldības atbalstu, veidosies jauna mediķu paaudze ar citu skatījumu un idejām. Tehniskā nodrošinājuma uzlabojumi šogad galvenokārt saistīti ar stacionāro veselības aprūpi. Plānojam renovēt skābekļa apgādes sistēmu, uzlabot stacionāra rentgenu. Iegādāsimies mobilo ultrasonogrāfijas iekārtu, lai ar to būtu ērti manevrēt un atvieglotu guļošu pacientu izmeklēšanu.   
Iespējams, dažādi izaicinājumi, kas saistīti ar «Covid-19», vēl ir priekšā.
Pašlaik Bauskas slimnīcā nav
neviena «Covid-19» pacienta, bet esam apliecinājuši līguma veidā, ka 48 stundu laikā slimnīcai jābūt gatavai atvērt «Covid-19» nodaļu.


AIVARS MAČEKS, Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Atlicināt laiku ģimenei
– Galvenais šī gada izaicinājums ir veiksmīgi «iedarbināt» lielā Bauskas novada pašvaldības mehānismu. Pašlaik svarīgākais uzdevums ir atrast zelta vidusceļu un sagatavot tādu 2022. gada budžeta projektu, kurš vairāk vai mazāk apmierinātu visas puses. Ir ļoti svarīgi vienoties par daudzajām prioritātēm. Visiem kopā, arī sadarbojoties ar iedzīvotājiem, jāizveido uz attīstību vērsts darba plāns, lai saskaņā ar to varētu sistemātiski strādāt turpmākajos četros gados.

Ir jāapseko daudz jaunu teritoriju, objektu un jācenšas virknei ieilgušu problēmu rast ilgtspējīgu risinājumu. Tā kā reformas dēļ pašvaldībā notikusi liela kadru mainība, ir jāiepazīst daudz jaunu darbinieku un jāsaprot, kāda ir viņu varēšana un prasmes. Šis process nav vienkāršs, tāpēc aicinu cilvēkus būt pacietīgiem un iecietīgiem, kamēr veidojas jaunā struktūra. Man personisks izaicinājums šajā saspringtajā periodā ir atlicināt laiku, ko pavadīt kopā ar savu ģimeni.

Visiem vēlu veselību, veiksmi un gaišāku gadu par iepriekšējo. Ceru, ka varēs atsākties rosīgāka sabiedriskā dzīve, varēs rīkot plašākus pasākumus un cilvēki atgūsies no ilgstošās un nospiedošās pandēmijas.