BauskasDzive.lv ARHĪVS

Skolotājam jāpielāgojas pasaulei

Kaspars Kalējs

2022. gada 7. janvāris 00:00

194
Skolotājam jāpielāgojas pasaulei

Bauskas novada Gada skolotājs vidusskolā – Bauskas 2. vidusskolas sporta pasniedzējs Aleksejs Grigorjevs

Gandrīz 20 gadu par pedagogu vienā skolā. Audzēkņi raksturo viņu kā līderi savā vietā. Bauskas 2. vidusskolas sporta skolotājs Aleksejs Grigorjevs saņēmis «Bauskas novada gada skolotāja 2021 vidusskolā» titulu.

Šablonu izveidot nevar
«Skolotāja profesija nav no vieglajām. Ar sportu esmu bijis saistīts visu dzīvi. Trenējos vieglatlētikā ar panākumiem. Tagad ik dienas man nedēļā nāk vairāk nekā 100 skolēnu, kas mācās sportu,» saka A. Grigorjevs.

Uz jautājumu, vai skolotājam ir standarti, viņš atbild tā: «Ja skolotājam ir standarti, kurus viņš nepārkāpj, tad es uzskatu, ka ir diezgan grūti strādāt. Pedagogam ir jāattīstās, jāpielāgojas pasaulei. Nevar izveidot šablonu un strādāt pēc šāda principa. Skolotājs audzēkņiem var būt draugs, lai izprastu, ko katrs jaunietis var izdarīt, lai sasniegtu maksimālo rezultātu, bet tajā pašā laikā ir jābūt saprotamai robežai, kur ir skolotāja un skolēna attiecības un draudzīgas attiecības. Par savām attiecībām ar skolēniem es nesūdzos.»

Skolotāja profesijā viņš nonāca, aicinājuma vadīts. «Tas man bija gan aicinājums, gan izaicinājums. Nebija tā, ka es biju plānojis savu dzīvi saistīt ar skolu. Bija piedāvājums, un piekritu. Pašlaik es esmu pareizajā vietā, ja esmu novērtēts tik augstu,» atzīst sporta skolotājs.

Darīt pēc savām spējām
Daļa skolēnu sporta stundu izmanto kā vietu atpūtai, nesportošanai. Skolotājs sportu salīdzina ar citiem mācību priekšmetiem. «Nezinot matemātiku, fiziku un bioloģiju, ir grūti arī sportā. Visi mācību priekšmeti ir saistīti. Vingrošanas elementos stāju uz galvas nevar izveidot, ja nepārzina fiziku, – ir jāatrod trīs punkti, jāizveido balanss. Tas pats ir basketbolā – lai iemestu bumbu grozā, ir jāsaprot, kādā trajektorijā tā lidos un ar kādu spēku tā jāmet,» skaidro A. Grigorjevs, «ja ir skolēni, kuriem ir atbrīvojumi no sporta stundām, ar jauniešiem par to runājam, ir piedāvāts arī individuālais darbs. Galvenais ir darīt tik daudz, cik jaunietis ir spējīgs savai veselībai.»

Lai gan Bauskas 2. vidusskolas sporta inventārs un infrastruk-tūra ir attīstīta un moderna, skolotājam padomā nākotnes ieceres. «Skola ir ļoti attīstījusies – sporta zāle ir renovēta un izremontēta, stadions ir jauns ar dažādām iespējām, to var izmantot jebkurš interesents. Pašlaik padomā veidot sadarbību ar domi par vēl viena zemesgabala apsaimniekošanu un pilnveidot sporta laukumu,» atklāja A. Grigorjevs.

Svarīgs padarītā rezultāts

Par «Gada skolotājs 2021» pieteikumu viņš uzzināja nedēļu pirms apbalvošanas. «Es biju vienreiz izvirzīts, saņēmu nomināciju par padarīto darbu. Pateicos Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas un sporta centra «Mēmele» kolektīvam par atbalstu un sadarbību. Skolā vēl veidoju plānu pēc mācību stundām sporta jomā. Plānoju laiku, kad sportisti varēs izmantot skolas telpas,» teic A. Grigorjevs, kurš vairākus gadus sporta skolā ir strādājis arī par vieglatlētikas treneri, «nebiju uzstādījis latiņu, ka jātiecas saņemt šo apbalvojumu, šis nebija mans mērķis. Es strādāju un daru savu darbu tā, lai redzu rezultātu. Mans rezultāts ir bērnu panākumi un labas attiecības ar skolēniem. Ja ir panākumi, tad skolotājs savu darbu dara pareizi. Vainu bērnos nevar meklēt.»

«Man šķiet, ka pēdējie divi gadi bijuši kā viens. Nezinu, kā atzīmēt pagājušā gada aiziešanu, jo liela daļa laika pavadīta attālināti,» vērtē A. Grigorjevs, «šis bija mūsu izaicinājums skolotājiem pielāgoties pasaules ritmam. Tagad mans mācību priekšmets saucas «Sports un veselība». Attālināti mācoties, vairāk nepieciešama veselība, jo liels laiks tiek pavadīts pie datora. Uzskatu, ka fiziskās aktivitātes nepieciešamas. Arī bez svaiga gaisa ir grūti. Attālināto mācību laikā sporta stundās maksimāli jābūt ārpus telpām,» uzskata Aleksejs Grigorjevs. Viņš novēl veselību un sportu, tieši to pašu, kas minēts viņa mācību priekšmeta nosaukumā. «Vajadzētu vismaz 5 – 10 minūtes dienā atvēlēt laiku vingrošanai, lai turas veselība,» aicina skolotājs Aleksejs Grigorjevs, kurš atzina, ka, strādājot par pedagogu, ir daudz komfortablāk, ja ir skolas kolēģu un vadības atbalsts un padoms.

Pretimnākošs, bet prasīgs

Bauskas 2. vidusskolas absolvents Ingmārs Kļava atklāja, ka viņa sporta skolotājs Aleksejs Grigorjevs ir pretimnākošs pret saviem skolēniem. «Viņš stundas pasniedza ļoti interesanti, parādīja, kas jādara, ja tas bija nepieciešams. Skolotājs mācēja pateikt arī kādu joku, ja tas bija laikā, ir ar humora izjūtu. Neko sliktu par viņu nevaru teikt,» saka absolvents, «viņš savu darbu dara labi un ar prieku. Tas, manuprāt, skolotāja profesijā ir pats svarīgākais. Ja jau ir kļuvis par «Gada skolotāju», tad tas vien pierāda, ka viņa darbs nes augļus.»
Viņam piekrīt 12. klases skolniece Denisija Šteinberga: «Viņš ir labs skolotājs, patīk spēlēt volejbolu un ir atsaucīgs. Aleksejs Grigorjevs ir stingrs un prasīgs, bet viņš neprasa neko neiespējamu, viņš zina, ka mēs to varam izdarīt. Prasa iekavēto atstrādāt un ir ļoti pretimnākošs.»


KOMENTĀRS

Par Alekseju Grigorjevu – kolēģu vārdā Iveta Jabločkina, Bauskas 2. vidusskolas direktores vietniece izglītības un audzināšanas jomā:
– Skolotāja Alekseja Grigorjeva aizrautība ar sportu, it īpaši vieglatlētiku, sākusies jau skolas gados, līdztekus apgūstot vieglatlētikas
programmu Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā (BJSS). Talantīgais jaunietis jau skolas laikā parādīja neatlaidību, centību un vēlmi saistīt savu dzīvi ar sportu. Skolotājs 2013. gadā absolvējis Latvijas Universitāti un ieguvis profesionālā bakalaura grādu izglītībā un veselības mācības un sporta skolotāja kvalifikāciju. No 2013. gada Aleksejs veic sporta organizatora pienākumus skolā, ir izveidojis un nodrošina stabilu darba organizācijas sistēmu veiksmīgai sadarbībai ar Bauskas BJSS un sporta centru «Mēmele» treniņu un nodarbību nodrošināšanai, izmantojot skolas sporta bāzi. Personīgi piedalījies sporta bāzes sagatavošanā un pasākumu veiksmīgā norisē. Bauskas 2. vidusskolas sporta bāzē rīkotās sacensības allaž saņēmušas augstāko novērtējumu gan no dalībnieku, gan vadības puses.

A. Grigorjevs, viens no savas paaudzes labākajiem Latvijas sprinteriem, tagad kā Bauskas 2. vidusskolas sporta pedagogs vienmēr ieinteresēts labākā rezultāta sasniegšanā. Atsaucīgs un atvērts jebkuriem priekšlikumiem un ierosmēm saistībā ar dažāda mēroga sporta aktivitātēm. Mērķtiecīgi rūpējas par savas skolas sporta labo slavu.

Skolotāju Alekseju raksturo tādas īpašības kā izpalīdzība, atsaucība, atbildība, atvērtība jaunajam. Viņam ir laba saskarsme ar kolēģiem.
Zinošs pedagogs savā mācību priekšmetā un prasmīgi to pasniedz. Stundās iesaistot skolēnus daudzveidīgās fiziskās aktivitātēs, nodrošina interesantu mācību procesu, attīstot audzēkņos gan patstāvību, gan spēju darboties komandā.

Vairāki vidusskolas audzēkņi, ieklausoties skolotāja mudinājumā, ir nopietni pievērsušies tādiem sporta veidiem kā vieglatlētika, volejbols, florbols un futbols. Aleksejs motivēja pedagogus, vecākus un aicināja skolēnus iesaistīties Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) skolu projektā, lai uzlabotos skolēnu vispārīgā sagatavotība, iemācītos klasē būt saliedēti un disciplinēti. 2018./2019. m. g. divas klases iesaistījās LOK skolu projektā «Sporto visa klase». Šogad, 2021./2022. m. g., projektā piedalās jau desmit klašu kolektīvi, no 2. līdz 6. klasei.