BauskasDzive.lv ARHĪVS

Pateicas cilvēku dzīvības glābējiem

Sandra Giptere-Ivanova

2022. gada 4. janvāris 00:00

10
Pateicas cilvēku dzīvības glābējiem

NMPD godina darbiniekus, tostarp Bauskas un Iecavas mediķes

Sakot paldies par personīgo ieguldījumu un profesionalitāti darbā, kā arī izcilu veikumu kritiskos izsaukumos, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) apbalvojis vairāk nekā 100 savus darbiniekus visā Latvijā, tostarp arī Bauskas novadā.

Apbalvoto vidū arī Sandra Švābe, Zemgales reģionālā centra Bauskas neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NMP brigādes vadītāja, ārsta palīdze, kā arī Aija Zelča-Logina, Zemgales reģionālā centra Iecavas neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NMP brigādes vadītāja, ārsta palīdze.

Apbalvojumi pasniegti vairākās nominācijās

Par teicamu darbu godināti brigāžu un dispečercentra mediķi, operatīvo transportlīdzekļu vadītāji, Specializētās medicīnas centra ārsti, kā arī citu dienesta struktūrvienību darbinieki, informē Inga Vītola, NMPD galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste.

Epidemioloģisko drošības pasākumu dēļ ierastā svinīgā apbalvojumu pasniegšanas ceremonija, sanākot visiem kopā, jau otro gadu izpalika – apbalvojumi pie darbiniekiem aizceļoja individuāli.

Sakot paldies par darbu un cildinot veikumu, apbalvoti dienesta darbinieki, kuri īpaši sarežģītās situācijās paveikuši visu iespējamo un neiespējamo, glābjot cilvēku dzīvību, kā arī darbinieki, kuri ikdienā un daudzu gadu garumā savas zināšanas un enerģiju pašaizliedzīgi velta dienestam. Apbalvojumi pasniegti vairākās nominācijās – «Mūža ieguldījums», «Par profesionalitāti», «Par ieguldījumu», «Atzinības raksts» un «Par ilggadību».

Apbalvojumi ir piešķirti gan kolēģiem, kuri dienestā darbu sākuši tikai pirms dažiem gadiem, bet jau spējuši apliecināt augstu profesionalitāti un misijas apziņu, gan arī ļoti pieredzējušiem darbiniekiem, kuri savam sirdsdarbam veltījuši pat 40 un vairāk gadus.
Apbalvoto vidū ir arī mediķu brigādes, kas saņēmušas atzinību par izsaukumos apliecinātu profesionalitāti, veicot atdzīvināšanas pasākumus saspringtās un sarežģītās situācijās, kad izšķirošs bijis teicams komandas darbs, spēja rīkoties profesionāli, precīzi un saskaņoti.

Tāpat dienesta augstākie apbalvojumi pasniegti darbiniekiem, kuri devuši neatsveramu ieguldījumu «Covid-19» pandēmijas laikā, stiprinot gan dienesta spēju nodrošināt savu funkciju un darba nepārtrauktību, gan arī iesaistoties krīzes pārvarēšanā nozarē.

Vēlme palīdzēt citiem
Apbalvojumu «Par ilggadību» piešķir dienesta darbiniekiem, sasniedzot 25 gadu darba stāžu. Šis apbalvojums piešķirts arī Sandrai Švābei, Zemgales reģionālā centra Bauskas neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NMP brigādes vadītājai – neatliekamās medicīnas (NM) ārsta palīdzei, kā arī Aijai Zelčai-Loginai, Zemgales reģionālā centra Iecavas neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NMP brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei.

«Bauskas Dzīve» sazinājās ar mediķēm. Sandra Švābe mediķa darbā ir jau kopš 1987. gada, martā apritēšot 28 darba gadi, kas veltīti NMPD, septiņi gadi pagājuši, strādājot arī ģimenes ārsta praksē. Visu laiku saglabāta uzticība ne tikai medicīnai, bet arī Bauskai. «Jau pamatskolas laikā zināju, ka būšu mediķe, tas bija un ir mans iekšējais aicinājums. Man jau toreiz patika viss, kas saistīts ar cilvēku, organismu. Arī pēc rakstura manī ir vēlme palīdzēt citiem, kaut ar padomu,» atklāj godinātā mediķe. Jaunajā gadā S. Švābe sev un citiem vēl «veselību, priecīgu prātu un daudz, daudz mīlestības»!

Savukārt iecavniece Aija Zelča-Logina medicīnā nokļuvusi, paklausot mammas ieteikumam par vērtīgu profesiju. Darbu sākusi vecmāšu-feldšeru punktā Latgalē, bet jau vairāk nekā 20 gadus ir iecavniece. Medicīnā strādāts gan veselības centrā, gan sporta skolā, gan pašlaik NMPD, kam veltīti 25 darba gadi, gan ģimenes ārstes Annas Krievas praksē.

«Tas ir stabils un interesants darbs. Neatliekamajā medicīnā ir dažādas situācijas, smadzenes ir jāpielāgo. Tas gan ir stresains darbs, kas ilgtermiņā paša veselībai ir kaitējošs. Tomēr man patīk cilvēkiem palīdzēt kritiskās situācijās. Mēs atbraucot esam tāda kā diagnostika, reizēm ir arī sociālais darbs – brīžiem risinām lietas, kas nav mūsu tiešais pienākums. Bez patosa – esmu sava darba darītāja! Pārsvarā jau cilvēku «paldies» līdz mums nenonāk, lai gan ir reizes, kad kāds pasaka: «Man jau palika labāk, kad jūs atbraucāt!» Mēs esam klāt kritiskās situācijās, un ir svarīgi «noturēt» cilvēku. Tas ir smags darbs, patiesībā pat vairāk piemērots vīriešiem. Salīdzinot sākumu, kad viena baltā halātā gāju pa lauku ar koferīti, ar pašreizējiem apstākļiem, prieks, ka tagad varam sniegt pilnvērtīgu palīdzību.»

Gadu gaitā piedzīvotas dažādas situācijas, allaž jāspēj palīdzēt. Tā, piemēram, Jāņu rītā mediķe pa pielijušu meža ceļu vesta ar kvadraciklu, kopā ar tuvinieku un viņa suni meklējot pazudušu cilvēku. A. Zelča-Logina īpaši uzteic sadarbību ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, saucot viņus par saviem kolēģiem, kopā izdevies atrast meklēto un palīdzēt. Kopdarbība ir arīdzan ar policiju.
Darbs NMPD un ģimenes ārsta praksē ir atšķirīgs, tomēr nereti nākas sastapt mediķu mašīnā uzņemto cilvēku atkal ārsta praksē ikdienišķākos un mierīgākos apstākļos. Tamdēļ sev un citiem Aija vēl: «Veselību un izturību, vairāk piedomāt pie tā, lai nenonāktu kritiskos apstākļos. Ikdienā svarīga laba sadarbība ar ģimenes ārstu, laikus jāzvana, jākonsultējas vai jāpiesakās pie daktera, lai nebūtu jāsauc «ātrie»!»

Lai atjaunotu dvēseles līdzsvaru un fiziskos spēkus, mediķe brīvo laiku cenšas pavadīt dabā, patīk ziedi.