BauskasDzive.lv ARHĪVS

Spēkā no 2022: 1. janvārī stājas spēkā 223 tiesību akti; visu pašvaldību saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

www.bauskasdzive.lv

2022. gada 1. janvāris 14:05

136
Spēkā no 2022: 1. janvārī stājas spēkā 223 tiesību akti; visu pašvaldību saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

2022. gada 1. janvārī stāsies spēkā 223 tiesību akti, no tiem 32 likumi un 59 Ministru kabineta noteikumi, kas iepriekš publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, „Bauskas Dzīvi” informē Adelīna Anna Ziemele,  oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
sabiedrisko attiecību speciāliste.

Adelīna Anna Ziemele arī paskaidro, ka 97 tiesību akti, sākoties 2022. gadam, zaudēs spēku. Viņa akcentē, ka viena no būtiskākajām izmaiņām tiesību aktu pieejamības jomā – ar 1. janvāri visu pašvaldību saistošie noteikumi tiks oficiāli publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Vakar, 31. decembrī, iznācis oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” (pieejams vietnē vestnesis.lv) gada pēdējais laidiens ar oficiālajām publikācijām, noslēdzot 2021. gada oficiālo publikāciju izziņošanu. Gada pēdējā laidienā izsludināti 11 tiesību akti.

Līdz ar to ir noslēdzies to tiesību aktu saraksts, kas stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī. Tādu ir 223, kas ir vairāk nekā pērn, kad 1. janvārī stājās spēkā 138 tiesību akti.   

“Neskatoties uz to, ka tradicionāli gada beigās oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tiek izsludināts liels skaits tiesību aktu, arī šogad nodrošināsim, ka jau 1. janvārī vietnē likumi.lv visi tiesību akti būs aktualizēti atbilstoši jaunākajām izmaiņām”, skaidro oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" Oficiālo publikāciju departamenta direktore Inese Luste.

Oficiālās  publikācijas 2021. gadā
Kopumā 2021. gadā iznācis 401 “Latvijas Vēstneša” laidiens (t.sk. 149 papildu laidieni) ar tiesību aktiem, oficiālo informāciju un paziņojumiem.  Lai ārkārtējo situāciju laikā nodrošinātu tiesību aktu tūlītēju publicēšanu, vienas dienas laikā ir iznākuši pat četri oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni.
Šogad oficiālajā izdevumā publicēti:
•    4600 tiesību akti un oficiālā informācija, t. sk. 317 likumi, 898 Ministru kabineta noteikumi, 864 pašvaldību saistošie noteikumi;
•    73 129 oficiālie paziņojumi (izsoles, mantojumu ziņas, privatizācijas ziņas, paziņojumi kreditoriem, vēstis par laulāto mantiskajām attiecībām u.c.), no tiem, piemēram, izsoles ieraksti  –  4429.

Kādas izmaiņas gaidāmas 2022. gadā?
Viena no svarīgākajām izmaiņām 2022. gadā − ar 1. janvāri visu pašvaldību saistošie noteikumi tiks oficiāli publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. To paredz grozījumi likuma “Par pašvaldībām” 45. panta 5. daļā, kas noteic: “Valstspilsētas pašvaldības, kā arī novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

Kur meklēt skaidrojumus par gaidāmajām izmaiņām?
Noderīgi skaidrojumi par tiesiskā regulējuma izmaiņām pieejami LV portāla atvērumā “Spēkā no 2022. gada janvāra”. Tajā līdz pat janvāra beigām regulāri papildināsies publikāciju skaits ar jauniem skaidrojumiem par tiesību aktiem un to izmaiņām, skaidro A. A. Ziemele.

LV portāls iedzīvotājiem ne tikai piedāvā noderīgus skaidrojumus par likumdošanas procesu un tiesisko regulējumu Latvijā, bet arī sniedz atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem sadaļā “E-konsultācijas”.