BauskasDzive.lv ARHĪVS

Jauniešiem plāno darbīgu nākamo gadu

Jauniešiem plāno darbīgu nākamo gadu

Atskatoties uz šo gadu, mēs smaidām, jo esam priecīgas par paveikto un plānoto. Biedrība «Mums pieder pasaule» šajā gadā ir organizējusi psiholoģiskā atbalsta nodarbības, esam runājuši ar jauniešiem par pašizaugsmi un pašapziņu. Projektā «No zīles līdz ozolam» ar katru nodarbību novērojam, kā aug jauniešu sadarbības un komunikācijas prasmes, kā jaunieši izprot pasauli un sevi. Kopā ar biedrību «Inicio» esam izstrādājuši abu biedrību darbības stratēģiju, noteikuši mērķus un sadarbības punktus.

Lielākais nākamā gada pasākums jauniešiem būs festivāls «Strelka», kas pavasara sākumā notiks Svitenē par tēmu «Ko darīt laukos?». Janvārī plānojam sākt praktiskās darbnīcas, kurās jaunieši varēs izmēģināt robotikas rotaļlietas, 3D printeri un konstruēt dažādas sarežģītības «Lego» kon-struktorus. Turpināsim iesākto un attīstīsim saimniecisko darbību, lai mazinātu atkarību no projektiem.

Ļoti ceram, ka nākamais gads būs arī labvēlīgs Bauskas novada jaunatnes jomas sakārtošanai, tādēļ mūsu novēlējums jums un mums – lai sadarbība un mērķu īstenošana vairo prieku un gandarījumu par sasniegto!