BauskasDzive.lv ARHĪVS

Atjauno Bārbeles baznīcas torni

Atjauno Bārbeles baznīcas torni

Pateicoties Vecumnieku novada pašvaldības un ziedotāju atbalstam, šogad Bārbeles evaņģēliski luteriskā draudze ievieš Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētu projektu «Bārbeles baznīcas torņa konstrukciju un torņa fasādes atjaunošana». Projekta mērķis ir sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma – Bārbeles baznīcas ēkas – mērķtiecīgu un pakāpenisku atjaunošanu, gan to veidojot par drošām un atvērtām garīgajām mājām ikvienam dievnama apmeklētājam, gan attīstot kā tūrisma objektu, vienlaikus izceļot Bārbeles ciema centra vēsturiskās apbūves unikalitāti.

Laikazoba bojāts
2018. gada nogalē Bārbeles dievnama tehnisko apsekošanu veica Baznīcēku atjaunošanas fonda inženieri. Viņi izveidoja sarakstu ar veicamajiem darbiem, kā steidzamākos no tiem atzīmējot baznīcas torņa konstrukciju un torņa fasādes remontu. Šos darbus iekļāvām būvniecības 1. kārtā, kura aptver aptuveni pusi torņa, mērojot virzienā no torņa spices uz leju.

Remontdarbos būvuzņēmējai SIA «AB Studio» uzticēti specifiski būvnieciskie risinājumi – torņa jumta smailes koka konstrukciju remonts, torņa ķieģeļu mūra nostiprināšana ar metāla savilcēm, torņa fasādes un zibensnovadītāja remonts. Atrodoties tik tuvu torņa smailei, radās iespēja novērtēt krusta tehnisko stāvokli. Diemžēl apstiprinājās bažas, ka laikazoba bojāts ir gan pats krusts, gan krusta pamatne. Tāpēc tika nolemts krustu demontēt.

Krusta izgatavošanā palīdzētu ziedotāju atbalsts
Pašreiz pieejamie finanšu līdzekļi, tostarp ziedojumi, mums ļauj īstenot būvniecības pirmo kārtu, proti, tikai aptuveni vienu trešdaļu no visiem tiem remonta pasākumiem, kurus arhitekti ir ieteikuši un saplānojuši un kurus būtu nepieciešams paveikt tuvāko gadu laikā. Tas, vai izdosies paveikt visus pārējos plānotos remontdarbus, lielā mērā būs atkarīgs no ziedotāju atbalsta. Protams, lūkosim arī pēc iespējas rast finansējumu dažādu atbalsta programmu konkursos, taču šie konkursi, kā zināms, ir «laimes spēle».

Tas, kam mums šajā brīdī reāli pietrūkst finansējuma, ir šogad neplānotais pasākums – jauna krusta izgatavošana un uzstādīšana torņa spicē. Tāpēc ļoti ceram uz ziedotāju un labdaru atbalstu, lai Bārbeles dievnama jumta smailē atgrieztos jauna krusta zīme – pēc iespējas ātrāk un uz ilgiem laikiem!

Vairāk par Bārbeles baznīcēku un iespējām ziedot varat uzzināt Bārbeles baznīcas mājaslapā www.barbelesbaznica.lv.


UZZIŅAI
Vēstures fakti:

Pirmā baznīca Bārbelē uzcelta 1567. gadā, tā bijusi koka celtne ar salmu jumtu, bez torņa.
1789. gadā tika uzbūvēta tagadējā baznīcas ēka.
1882. – 1883. gadā tā pamatīgi pārbūvēta, uzcelts tornis. Kad baznīcas tornis bijis līdz pusei gatavs, tas mūrnieku kļūdas dēļ sagāzies. Drīz pēc tam tornis uzbūvēts no jauna – tagadējā veidolā.

ELFLA līdzfinansētā projekta plānotās izmaksas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli):

Būvdarbu projektēšanas un būvniecības dokumentācijas izstrādes izmaksas: 9907 eiro;
Plānoto būvdarbu (1. kārtas) izmaksas: 44 674 eiro;
Vecumnieku novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums (2019. – 2020.): projekta priekšizpētei un skiču projekta sagatavošanai: 1497 eiro, projektēšanas darbiem: 3006 eiro;
Publiskais finansējums kopā: 43 021 eiro.
Pašlaik atjaunošanai saziedoti 1200 eiro.

AICINĀJUMS
Bārbeles baznīca aicina ziedot baznīcēkas krusta atjaunošanas un uzstādīšanas darbiem. Rekvizīti ziedojumiem Bārbeles baznīcēkas atjaunošanai:
Bārbeles evaņģēliski luteriskā draudze, reģ. Nr. 90000309143, konts: LV31HABA0551007150978, obligāta norāde: ziedojums baznīcas atjaunošanai.