BauskasDzive.lv ARHĪVS

Digitalizē kapus Iecavā un Rundālē

Digitalizē kapus Iecavā un Rundālē

Vairākas pašvaldības Latvijā un Lietuvā kopīgi īsteno pārrobežu projektu


Rundāles, Iecavas un Neretas novada pašvaldības un vadošais sadarbības partneris no Biržiem Lietuvā īsteno Latvijas un Lietuvas pārrobežu projektu «Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos».

Iepirkumu procedūrā nolemts, ka digitalizāciju veiks SIA «Cemety».«Bauskas Dzīve» skaidro, kāds ir projekta mērķis, lietderība, finansējums. Četrās pašvaldībās kopā digitalizēs 140 kapsētas – tiks radītas digitālās datubāzes un kapsētu kartes, darbam paredzēts iegādāties 14 datorus.

Pēc mācībām un pieredzes apmaiņas ar projekta partneriem tiks uzlabota administratīvo pakalpojumu sniedzēju kapacitāte. Organizēs informatīvās kampaņas iedzīvotājiem Biržu rajona, Rundāles, Iecavas un Neretas novada pašvaldībās par jaunajām iespējām kapsētu apsaimniekošanā, apbedīšanas atļauju izdošanā un par digitālajām kartēm. Tas kapsētu apsaimniekošanu padarīšot efektīvāku. Atļauju saņemšana ģimenes kapu izveidei, jaunu kapavietu piešķiršana, atļauja kapavietu atjaunošanai un tuvinieku apbedījuma vietas identificēšana kapsētā būs ātrāka un daudz vienkāršāka, tā par mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem informē projekta īstenotāji pašvaldībās.

Ar skaudību skatās uz Latviju

Projekta iniciatore un vadošās partneres Biržu rajona pašvaldības pārvaldes pārstāve Jurga Bagamoloviene laikrakstam stāsta: «Mēs jau ilgi ar skaudību skatījāmies uz Latviju, kur aktīvi digitalizē kapsētas. Pie mums Lietuvā tas tikai sākas. Pašvaldībām naudas ir tik, cik ir, ikdienas vajadzību ir ļoti daudz, par kapu digitalizāciju no saviem līdzekļiem varējām tikai sapņot. Tiklīdz uzzināju, ka kapsētu digitalizācijai varētu piesaistīt līdzekļus no Eiropas fondiem, sāku aktīvi ar to strādāt – šādu izdevību nevarējām laist garām.»

J. Bagamoloviene ir pārliecināta, ka lielus darbus var paveikt, pateicoties labām, ilglaicīgām un pārbaudītām cilvēcīgām attiecībām un kontaktiem. Viņa komentē: «Ar Rundāles pašvaldību mums jau gadiem ir ļoti laba sadarbība, īpaši pateicoties novada domes attīstības nodaļas vadītājai Laurai Ārentei, ciešā sadarbībā esam realizējuši daudzus projektus. Mums nebija šaubu, ka arī jaunajam projektam jāuzrunā Rundāle. Kad Laura ieteica iesaistīt Iecavas novada pašvaldību, mums nebija iemesla šaubīties – ja pārbaudīts partneris iesaka, tad jāuzticas. Esam gandarīti par projekta gaitu, Biržos pašlaik veikts 51 procents plānoto darbu, iedzīvotāji ir atsaucīgi un apmierināti ar sasniegto.»

Svarīga arī pieredzes apmaiņa
Aivars Okmanis, Rundāles novada domes priekšsēdētājs, apstiprina, ka ilggadēja sadarbība šim projektam ir labs pamats. Viņš atminas, ka ar Biržiem Lietuvā kopīgi projekti realizēti jau kopš 2009. gada, arī «Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana» un «Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā». «Nevienam deputātam nebija šaubu par kapsētu digitalizācijas nepieciešamību, bet naudas budžetā nepietiek. Kad no Biržiem nāca šis sadarbības piedāvājums, to vienprātīgi atbalstījām. Mums svarīga arī pieredzes apmaiņa. Tagad gaidām, kad nokusīs sniegs, lai varētu intensīvi strādāt,» skaidro A. Okmanis.

Rundāles novada domes attīstības nodaļas projektu vadītāja asistente un šī projekta koordinatore Ilze Puķāne atklāj, ka Rundāles novadā plānots digitalizēt desmit kapsētu: Važītes, Cielavu, Cērņu, Priedīšu, Sudmalu, Bērsteles baznīcas, Beķeru, Sarkaņu, Vidukļu un Rimdžūnu kapus ar kopējo platību 27,91 hektārs. Tiks iegādāti trīs klēpjdatori datu ievadīšanai. Saskaņā ar līgumu darbus plānots pabeigt līdz šī gada rudenim. Pērn septembrī noticis pieredzes apmaiņas brauciens uz Neretas novada pašvaldību, lai izzinātu, kā rit digitalizācija. Tur tobrīd bija digitalizētas vairākas kapsētas, stāsta I. Puķāne.
 
Aicina iedzīvotājus papildināt ziņas
Ir sākta Rundāles kapsētu topogrāfiskā uzmērīšana. Pašlaik kapus klāj sniegs, tāpēc datu norakstīšana no pieminekļiem nenotiek. Kad sistēmā «Cemety» būs sazīmētas visas kapsētas, veiks datu kvalitātes kontroli. Tās laikā kvalitātes kontrolieris pārliecināsies, vai dati (apbedījuma vietu izmērs, atrašanās vieta) norakstīti pareizi. Pēc tam tiks pievienotas kapavietu fotogrāfijas. Fotografēt paredzēts pavasarī, kad būs nokusis sniegs.

Februāra sākumā plānota kapsētu grāmatu digitalizācija (pārrakstīšana elektroniskā formātā). Kad kapsētu grāmatu dati būs digitalizēti, tos sasaistīs ar reālajiem apbedījumiem, tā nodrošinot informācijas apvienošanu (kapsētu grāmatu ierakstu atbilstību apbedījumiem dabā). Galvenā iedzīvotāju iesaiste būs pēc šo darbu paveikšanas. Ikviens varēs palīdzēt apzināt nezināmās apbedījumu vietas. Daudziem apbedījumiem nav uzstādīti pieminekļi vai arī tos ir «sagrauzis laikazobs». Šī informācija būs pieejama publiski, un iedzīvotāji, izmantojot portālu «cemety.lv», varēs iesūtīt ziņojumus par nezināmajās vietās apbedītajām personām, kā arī papildināt informāciju par apbedījumiem.

Dzintra Muceniece, Rundāles pagasta Sudmalu un Cērņu kapsētu pārzine, telefonsarunā laikrakstam apstiprina: «Tā kā mūsu kapi ir veci, daudzi apglabātie vairs nav zināmi. Tāpēc jāveic nopietns pētniecisks uzdevums – sazinos ar tuviniekiem, darām visu, lai iegūtu precīzākus datus, kas gadu gaitā zuduši. Strādājam ciešā sadarbībā ar digitalizācijas speciālistiem. Darām labāko, ko varam. Iedzīvotāji interesējas, kā viss notiks. Kad nokusīs sniegs, kapus sakopsim.»

Ieguvēji – iedzīvotāji un pašvaldība
Sarmīte Avota, Iecavas novada pašvaldības dārzkopības speciāliste un kapsētu sakārtošanas darbu organizatore, uzsver, cik svarīga ir kapsētu digitalizācija: «Projekts man patīk, es jau iepriekš rosināju domi veikt kapu digitalizāciju, bet visu laiku kaut kā nesanāca, nu jau darbi virzās uz beigām. Būs vieglāk atrast kapavietas un sniegt vajadzīgo informāciju, jo tā būs vienkopus. Veicot apbedījumus, tuviniekiem nebūs vajadzības nekur braukt, dokumentus varēsim noformēt uz vietas. Ieguvējas būs abas puses. Gribas, lai apmeklētāji sakopj kapuvietas. Cienīsim cits citu un novērtēsim kapu sakopšanā ieguldīto darbu! Mēs būsim pateicīgi par jebkādu informāciju, ko tuvinieki un apmeklētāji sniegs par nezināmiem apbedījumiem. Kopā mēs varam paveikt lielu darbu.»

To, ka iedzīvotājiem kapsētu digitalizācijas projekts ir aktuāls un ir jautājumi par to, «Bauskas Dzīve» novēroja Iecavas pašvaldības pārstāvju tikšanās laikā ar novada iedzīvotājiem.

Līga Egle, Iecavas novada pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste, informē, ka digitalizācija tuvojas noslēgumam, ap Sila kapiem tiek uzstādīts žogs. Iedzīvotāji tika aicināti sakopt kapu kopiņas un papildināt informāciju ievietošanai sistēmā. Pie kapsētām tika izvietoti plakāti ar informāciju, ka sākta kapu  digitalizācija, ka kopiņām jābūt sakoptām un īpaša uzmanība jāpievērš dzīvžogu kopšanai. Iecavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7 «Par kapsētu apsaimniekošanu» minēts, ka dzīvžogu augstums nedrīkst pārsniegt 70 centimetru. Ja stādījumi neatbilst noteikumiem un aizšķērso celiņus, darbiniekiem ir tiesības tos apzāģēt.

«Deputāti bija viensiprātis, ka digitalizācijas projekts ir nepieciešams, bet ilgāku laiku dažādu iemeslu dēļ nevarējām sākt tā realizāciju. Tagad darbi notiek, un par to ir gandarījums. Kad projekts noslēgsies, ieguvēji būs gan iedzīvotāji, kas ērti un bez maksas varēs atrast vietu, kur apglabāti viņus interesējoši cilvēki, gan pašvaldība, kas iegūs rīku, ar kuru vienkāršāk varēs organizēt kapu apsaimniekošanu,» spriež Juris Ludriķis, Iecavas novada domes attīstības komitejas priekšsēdētājs.

Glabā vērtīgu informāciju
Rūpes par kapsētām Latvijā nodotas pašvaldību pārziņā un atbildībā. Kapsētu ierīkošana un uzturēšana ir viena no pašvaldību autonomajām funkcijām.

Veidi, kas palīdz organizēt kapsētu apsaimniekošanu, informācijas apriti un caurskatāmību, ko pašvaldības izvēlas, var būt dažādi, galvenais – lai tie sasniedz mērķi, «Bauskas Dzīvei» skaidro Edgars Korčagins, Valsts kontroles departamenta direktors, kura vadībā tapis Valsts kontroles informatīvais  ziņojums «Kapsētu saimniecība Latvijā» (2018. gada 7. februārī) pēc «Likumības un lietderības revīzijas «Vai pašvaldību rīcība, nodrošinot kapsētu apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistītos pakalpojumus, ir likumīga un lietderīga?»».

Kapsētu digitalizāciju kā vislabāko metodi atzinušas vairāk nekā 50 pašvaldības, par partneri šajā darbā izvēloties SIA «Cemety».

«Mūsu uzņēmums kopš 2012. gada nodarbojas ar kapsētu datu digitalizāciju. Jau digitalizētas vairāk nekā 430 kapsētas Latvijā un pāri par 300 kapsētām Lietuvā, strādājam arī Francijā un Anglijā. Iecavas novadā darbi visās desmit kapsētās tikpat kā paveikti. Februārī plānojam pilnībā tos pabeigt un datus publicēt vietnē cemety.lv. Rundālē darbus apturēja sniegs, jo šādā laikā nav iespējams norakstīt datus no pieminekļiem. Darbi tur paveikti piecās no desmit kapsētām, visu plānojam izdarīt līdz maija beigām. Valstī esošie sanitārie ierobežojumi mūsu darbu termiņu neietekmē,» stāsta Marta Rone, SIA«Cemety» pārstāve.
   
«Cemety» sistēma jau digitalizētajās kapsētās ir noderīgs instruments apsaimniekotājiem – kapu pārvaldnieki sistēmā var rediģēt kapsētas digitālo karti, atzīmēt jaunas apbedījumu vietas, veidot un rediģēt kapu infrastruktūras objektus, ievietot informāciju par apbedītajiem, vienkopus glabāt visus ar kapu saimniecību saistītos līgumus un rēķinus, kā arī veikt citas ar kapu saimniecības pārvaldību saistītas darbības.

Jebkurš interesents cemety.lv var virtuāli ne tikai izstaigāt jau digitalizētās Latvijas kapsētas, bet arī atrast informāciju par kapsētā plānotajiem pasākumiem, piemēram, kapu svētkiem. Vietnē redzama kapsētas karte, apbedījumu plāns, kā arī apskatāma konkrētu kapavietu fotogrāfija. Vietne ir palīgs visiem, kas vēlas atrast radinieku un draugu atdusas vietas. Ievadot mirušās personas vārdu un uzvārdu, sistēmā iespējams atrast kapsētu un noskaidrot kapavietas atrašanās vietu.

UZZIŅAI

  •  Mūspuses divos novados iecerēts digitalizēt desmit kapsētu Rundāles novadā (27 ha), desmit kapsētu  Iecavas novadā (15 ha), kā arī ierīkot 988 m garu žogu Sila kapos Iecavā. Savukārt 16 kapsētu digitalizēs Neretā (28 ha) un 104 kapsētas digitalizēs Biržos (58 ha). Projekta realizācijas termiņš ir nākamā gada 30. aprīlis.
  •   Projekta kopējais finansējums ir 485 054,92 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)

līdzekļi – 412 296,66 eiro.

  •  Rundāles novada pašvaldībai projekta finansējums ir 72 343,22 eiro, no tiem ERAF līdzekļi – 61 491,73 eiro.
  •  Iecavas novada pašvaldībai projekta finansējums ir 100 274,51 eiro, tajā skaitā ERAF līdzekļi – 85 233,33 eiro.

Dati: ERAF.

Tautas tradīcija Kultūras kanonā
Ieraksts Latvijas Kultūras kanona sadaļā «Tautas tradīcijas» vēsta – Latvijas kapsētas ir viena no kultūrvēstures mantojuma redzamajām zīmēm, kurās ar lielu cieņu tiek uzturēta dzīva aizgājēju piemiņa.Kapu kultūra Latvijā ir kas īpašs, ko cittautiešiem dažkārt grūti saprast. Vēsturnieki uzskata, ka tāda kapu kultūra un kults vairs reti kur citur Eiropā sastopams, ja nu vienīgi pie kaimiņiem lietuviešiem. Ainavu arhitekti atzīst – Latvijas kapsētas var uzskatīt par savdabīgiem parkiem. Arī kapu svētki un Svecīšu vakars ir Latvijas tradicionāla vērtība, bet pasaules kontekstā tas ir kaut kas pavisam neparasts.


Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild SIA «Bauskas Dzīve».

20200526-1606-maf-logo.jpg

#SIF_MAF2020