BauskasDzive.lv ARHĪVS

FOTO un VIDEO: Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Vēveri» Vecumniekos svin 35. gadskārtu

Žanna Zālīte

2020. gada 27. janvāris 12:54

8612
FOTO un VIDEO: Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Vēveri» Vecumniekos svin 35. gadskārtu

Vidējās paaudzes deju kopa «Vēveri» ar krāšņu koncertprogrammu savās mājās, Vecumnieku tautas namā, sestdien, 25. janvārī, atzīmēja 35 gadu jubileju.

Tradicionālā tautas deja šajā reizē izpalika. Svētki izskanēja ar kaislīgām dejām, košiem tērpiem, dedzīgiem acu skatiem, sirsnīgiem laba vēlējumiem, jo, kā vēstīja sarīkojuma nosaukums, – «Čigānu sirdis ir karstas un «Vēveru» arī».

Jubilejas koncerta scenāriju izlolojusi deju kopas vadītājas Sarmītes Vēveres vedekla Vita Vēvere, jo ideja sasaistīt «Vēveru» dejotprieku, enerģiju un degsmi ar «čigāniskiem akcentiem» dzimusi jau pērn pēc zaļumballes sadanča, kad Vita vēl strādājusi tautas namā par mākslinieciskās daļas vadītāju. «Esam dulli un tikpat azartiski kā čigāni; arī mums ir karstas sirdis,» tēmas izvēli «Bauskas Dzīvei» pamato Sarmīte.

Īpaši sarīkojuma programmai veidotie deju uzvedumi vēstīja par klejotājtautas dzīvesveidu, izjūtām un vērtībām. Pie virtuālā ugunskura, kas liesmoja visu vakaru, tika uzburta melna nakts, čigāna – ceļotāja un tirgotāja – daba, nebeidzama jautrība, alkas pēc mīlestības un arī smeldze. Košā musturā savijās «Vēveru» un viņu draugu soļu raksti. Ar čigānu dejām klātesošos aizrāva vidējās paaudzes deju kolektīvi «Azanda» (Gulbenes novada Tirza, vadītāja Iveta Eiduka), «Stelpe» (Lāsma Skābuliņa), «Valle» (Astrīda Celmiņa), «Bārbele» (Agita Seglicka), Austrumu deju studija «Farida» (Baldone, Marina Rižova), deju kopa «Ir varianti» (Rundāle, Aiga Vangale), senioru dāmu deju kolektīvs «Rudens rozes» (Sarmīte Vēvere). Video sveicienu bija atsūtījusi «Deldze» no Jēkabpils novada Leimaņiem (Daiga Ģeidāne).

Jubilejas sarīkojumā paldies teica kolektīva bijušajām vadītājām Baibai Škrjabai, Daigai Kalniņai, Ingai Lebedei, Inesei Kauliņai un pašreizējai «ciltsmātei», kā jokoja dejotāji, – vienmēr optimisma pārņemtajai Sarmītei Vēverei, koncertmeistarei Rudītei Dambeniecei.

Labus vārdus, ziedus un dāvanas azotē neturēja apsveicēji. Guntis Kalniņš, Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs, deju kopai nodeva dāvanu – videosveicienu – no Gruzijas draugiem, ko visi uzņēma ar skaļām ovācijām un aplausiem. Ar vēlējumiem «Vēverus» dāsni apbēra Vecumnieku tautas nama kolektīvi: bērnu vokālais ansamblis «Zīļuki», senioru deju kopa «Ozols» un dāmas no «Rudens rozēm», amatierteātris «Vecmuiža», senioru koris «Atbalss», jauktais koris «Maldugunis», floristikas studija. Apsveicējiem pievienojās tautas nama vadītāja Jana Goževica un mākslinieciskās daļas vadītāja Inga Rakusova.

Spilgts bija «Vēveru» sabiedroto – jauktā kora «Maldugunis» atraktīvais iznāciens un dziesmas «Melnā pantera» melodijā ietērptie vārdi, kas trāpīgi raksturo «lunkanos dejotājus»: «Hei, dejo «Vēveri»,/ baigi lunkanie,/ šie gadi kopā/ nav pirmie pēdējie.»

Ar trakulīgu apsveikumu, kas bija kā jautra izrāde, sevi pieteica Bārbeles folkloras kopa «Tīrums». Iejutušies čigānu tēlos, senču tradīciju uzturētāji gādāja arī par noskaņu pirms jubilejas koncerta, sagaidot sarīkojuma dalībniekus un viesus tautas nama vestibilā ar sentimentālu vijoles spēli, ģitāras strinkšķiem un zīlēšanu.