BauskasDzive.lv ARHĪVS

Ieguvums – pārrobežu kontakti

Uldis Varnevičs

2020. gada 22. janvāris 18:58

167
Ieguvums – pārrobežu kontakti

Bauskas un Pasvales uzņēmēju klubi sadarbojas.

Pateicoties Bauskas biznesa bibliotēkas aktivitātēm, savulaik sākusies sadarbība starp Bauskas uzņēmēju klubu «Bauska ‘97» un Pasvales rajona uzņēmēju biedrību «Biznesa gredzens».

Bauskas uzņēmēju kluba «Bauska ‘97» prezidents un SIA «Iveta» vadītājs Indulis Pētersons stāsta, ka baušķenieki ik pa brīdim piedalās pasākumos Lietuvā, savukārt pasvaliešus aicina uz Latviju. Lielākais ieguvums gan pašlaik esot abpusēja kontaktu apmaiņa, kas reizēm palīdz. Aktīvākie šīs sadarbības izmantošanā ir Lietuvas pārstāvji.

Kopīgi pasākumi
Pirmās tikšanās reizes bija 2013. gadā. Pasākumus organizēja gan Bauskas novads, gan Bauskas biznesa bibliotēka. «Bija starptautiska nodarbība. Tajā bija uzaicināti piedalīties Pasvales uzņēmēju kluba pārstāvji. Tā sākās sadarbība,» atceras I. Pētersons.

Vairākus gadus īstenoti kopīgi pasākumi. Populārākās bija trīs autoorientēšanās sacīkstes. Vispirms sacensības rīkoja Lietuvā, tajās piedalījās Bauskas novada pārstāvji, pēc tam sacīkstes bija Latvijā, vēlāk tika organizēts apvienotais pasākums – maršruts veda gan pa Bauskas novadu, gan Pasvales rajonu.

«Esam kopā braukuši uz Jelgavu boulingu spēlēt, bet arī tas vairāk ir izklaides pasākums. Biznesa bibliotēkas darbībā bija kopīgi semināri, tie bija efektīvi – dažiem uzņēmējiem veidojās kopīgi kontakti,» stāsta I. Pētersons. Uzņēmējs atzīst, ka vēlētos vēl ciešāku sadarbību biznesa jomā, jo pašlaik saskarsme vairāk orientēta uz izklaides jomu. «Ir situācijas, kad sadarbojamies konsultāciju līmenī, bet reti. Piemēram, no Lietuvas tūrisma firmas zvana un interesējas, kur pie mums var paēst, kur pārnakšņot,» stāsta uzņēmējs. Tūrisma organizatori esot aicinājuši rīkot kopīgas ekskursijas ar Pasvales kolēģiem, bet baušķenieki pašlaik tādai aktivitātei nav gatavi.

Uzņēmējdarbības nedēļa
Lietuvā gūtā pieredze esot interesanta. Pasvalē Uzņēmēju dienas rīko katru gadu, turklāt tas ir pasākums gandrīz nedēļas garumā. «Visu nedēļu skolēnus aicina apmeklēt uzņēmumus. Pēc tam viņi sniedz atbildes koncertus. Ir apbalvošana, par dažādiem panākumiem sumina gan skolēnus, gan uzņēmējus. Vienu gadu šādu balvu saņēmām arī mēs – to pasniedza uzņēmēju godināšanas sarīkojumā Bauskas pilī. Lietuvā uzņēmēju sumināšanu rīko uzņēmēju klubs, daļēji to finansē no valsts līdzekļiem,» stāsta I. Pētersons. Uz šādiem sarīkojumiem aicina arī citu novadu uzņēmēju biedrību pārstāvjus. Lielākais notikums šādu tikšanos laikā ir gadatirgi, ko parasti apvieno ar antīko auto izstādi. Uz pasākumu ierodas apmeklētāji no visas Lietuvas.

Tiekoties var apspriest arī dažādas problēmas. «No kopīgām tēmām aktuālākais ir «Rail Baltica» jautājums. Arī Pasvales rajonā ir zināma pretestība šim projektam, problēmas ir līdzīgas,» atzīst I. Pētersons.

Tuvākajā laikā esot doma uzaicināt Pasvales uzņēmēju biedrību uz Uzņēmēju dienām Jelgavā. Maijā Jelgavā tiekas uzņēmēju klubi no visas Latvijas. «Iespējams, ka Pasvales rajona pārstāvji būs ieinteresēti veidot sadarbību arī ar citiem Latvijas uzņēmēju klubiem,» pieļauj I. Pētersons.

Izdevīgi visiem

Pasvales uzņēmēju kluba «Biznesa gredzens» vadītājs Antans Kairis atzīst, ka augstu vērtē sadarbību ar Latvijas pārstāvjiem. Savulaik iegūtas vairākas noderīgas atziņas, iepazīstoties ar kluba «Bauska ‘97» darbību. Viņš cer uz sadarbības attīstību.

Bauskai tuvākajos pierobežas rajonos aktīvi darbojas Neringa Trinskiene, kas ir reģionu koordinatore Lietuvas Ekonomikas un inovāciju ministrijas aģentūrā «Uzņēmējdarbība Lietuvā». Aģentūras mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību, ilgtspējīgu un mūsdienīgu biznesa attīstību. Organizācija reizē ir vienas pieturas aģentūra ikvienam uzņēmējam no Eiropas Savienības – sniedz informāciju par noteikumiem, prasībām, licencēm un kvalitātes nosacījumiem uzņēmējdarbības uzsākšanai Lietuvā. N. Trinskiene ir persona, kas veido arī sadarbību uzņēmēju starpā gan rajonos, gan arī ar uzņēmēju organizācijām Latvijā. Viņas darbalauks ir Panevēžas rajons, kur ietilpst arī Pasvale, Birži un Rokišķi.

«Šajās pilsētās uzņēmēji aktīvi sadarbojas. Ir pat parakstīts līgums, lai risinātu kopīgas biznesa problēmas – Aukštaitijas uzņēmēju savienības kopīgās darbības līgums. Notiek kopīgu iniciatīvu izstrāde un ieviešana,» stāsta N. Trinskiene.

Reizē uzmanību pievērš arī Latvijas uzņēmēju biedrībām. «Sazinoties mēs iepazīstam cits citu. Tiekamies ar kaimiņiem – Bauskas un Aizkraukles novada uzņēmējiem. Bauskas biznesa klubs ir bijis ļoti aktīvs, veidojušās ciešas attiecības. Vairākus gadus mūsu iniciatīvās iesaistīti Bauskas uzņēmēji. Mēs priecājamies par šādu saikni, kas nodrošina iespēju dalīties pieredzē dažādu biznesa problēmu risināšanā, apspriest ekonomiskās tendences, apmainīties ar kontaktiem. Šāda sadarbība nāk par labu visiem,» vērtē Neringa Trinskiene.


UZZIŅAI

Pasvales uzņēmēju kluba «Biznesa gredzens» un Bauskas uzņēmēju kluba «Bauska ‘97» sadarbības pasākumi


2013. gada 30. maijā notiek tikšanās viesu namā «Bērzkalni». Uzmanību pievērš uzņēmēju klubu iesaistei Eiropas Savienības (ES) fondu projektos, izsaka cerību, ka nākotnē varētu sadarboties ES fondu apguvē arī starp uzņēmēju klubiem. Abas puses atzīst, ka trūkst sadarbības ar pašvaldību, turklāt pašvaldības pārstāvjiem ir stereotipiska attieksme pret uzņēmējiem. Uzņēmējs no Pasvales Egidijs Zapusts atzīst, ka deputāti un administrācijas darbinieki arī Lietuvā uz uzņēmējiem «skatās no augšas». «Pašvaldība necenšas ieklausīties uzņēmēju viedokļos. Viņi uzskata, ka mums nav nekādu problēmu, ka mūsu idejas nav saistošas,» tā toreiz pauda E. Zapusts. Bauskas uzņēmēji secina, ka problēmas abos novados ir līdzīgas.

2013. gada 5. augustā Bauskas novada svētkos notiek biznesa forums viesu namā «Bērzkalni», kur piedalās arī Pasvales rajona Uzņēmēju biedrība.

2013. gada 14. septembrī uzņēmēju kluba «Bauska ‘97» biedri piedalās Pasvales pilsētas svētkos. Notiek konference ««Via Baltica» – biznesa artērija». Pasākumā piedalās arī zemnieks, tagadējais Bauskas novada domes priekšsēdētājs, tobrīd deputāts Arnolds Jātnieks.

2015. gada 5. septembrī biedrību, organizāciju un uzņēmumu pārstāvju veidotas ekipāžas startē starptautiskās autoorientēšanās sacensībās, kas notiek gan Bauskas novadā, gan Pasvales rajonā.

2016. gada 17. septembrī rīko kopīgu autoorientēšanās maratonu «Izzini savu kaimiņu rajonu».


20190621-0150-maf-logo.jpg
Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem