BauskasDzive.lv ARHĪVS

Iecavas novada Zorģos valda Teātra vakara krāšņums

Iecavas novada Zorģos valda Teātra vakara krāšņums

Pie Zorģu bibliotēkas Iecavas novadā sestdienas, 13.jūlija vakarā, vasaras brīvdabas izrādei pulcējās ap 100 ciematnieku un viņu draugu. Teātra vakars pildīja Zorģu ciema šīs vasaras centrālo svētku lomu.

Vakara dalībniekus sagaidīja bibliotēkas sakoptie apstādījumi, ko papildināja savdabīgi puķu podi no dārznieka Jura Kudapa saimniecības «Medīgas» un smaržīgas lilijas no Zāģeru ģimenes dārza. Pļaviņā bija uzstādīta saliekamā skatuve, ko finansēja  Iecavas novada pašvaldība. Zālienā rindojās krēsli skatītājiem, ko ātri aizpildīja ciematnieku ģimenes un draugi.

Ar sirsnīgi aizraujošu izrādi – Elīnas Zālītes komisko lugu «Ērika» Ināras Hegenbartes režijā – publiku priecēja Bauskas Tautas teātris. Amatieru aktieri pēc izrādes atzina – Zorģu skatītāju atsaucība notikumiem uz skatuves veidojusi atmosfēru, kurā bijis viegli spēlēt. Motivēja dažādo paaudžu pārstāvniecība publikā, darot amatieru teātra tradīciju tuvu un saprotamu jauniešiem un bērniem.

Vēlamies īpaši uzsvērt mazo amatieru teātru lomu lauku kultūrvides uzturēšanā un sabiedrības izglītošanā. Zorģu bibliotēka nevar sarīkot viesizrādi profesionālam teātrim, taču ar prieku uzņem kaimiņu novadu amatieru teātra trupas, kurām ir augsta līmeņa uzvedumi un mākslinieki. Bauskas Tautas teātris mūsu ciemtā ir iemīļots kolektīvs, par ko pateicamies māksliniekiem. Lepojamies, ka trupā spēlē zorģenieks Dāvis Zāģers. Ceram baušķeniekus atkal sagaidīt Zorģos jau šoruden.

Pēc izrādes zaļumballes līksmajā virpulī aizrāva grupa «PakavRockBand», kurā spēlē arī Dāvis Zāģers. Cilvēki līdz nakts vidum dancoja un dziedāja līdzi muzikantiem. Labais repertuārs un grupas dalībnieku sirsnīgais sniegums publikai patika, ļaujot ciema ļaudīm izbaudīt muzikālu svētku pacilātību vasaras darbu atelpas brīdī. Pateicamies muzikantiem par latvisko un emocionālo priekšnesumu!

Sarīkojuma noslēgumā krāsainie puķu podi kļuva par dāvanu teātra māksliniekiem un muzikantiem. Tālīnākos viesus pārsteidza pie bibliotēkas iekārtotā sarīkojuma vieta, kas esot radījusi iespaidu par krāšņu franču dārzu vasaras plaukumā ar galantiem un līksmiem viesiem. Lai ziedi priecē visus līdz pat rudenim, kad sāksies jauns bibliotēkas darba cēliens!

Par Teātra vakara rīkošanā ieguldīto pateicamies Zorģu ciema atbalsta grupai un visiem līdzjutējiem. Mums kopā atkal izdevies radīt brīnišķīgus svētkus zorģeniekiem un mūsu viesiem.