BauskasDzive.lv ARHĪVS

Bauskā notiek dabasgāzes apgādes sistēmu remonts

Bauskā notiek dabasgāzes apgādes sistēmu remonts

Dabasgāzes apgādes sistēmas jāuztur tā, lai tās neradītu draudus cilvēku veselībai un dzīvībai. Daudzas iekārtas, sistēmas un cauruļvadi izbūvēti pirms 30 – 50 gadiem un savu laiku ir nokalpojuši – fiziski nolietojušies. Tāpēc vasaras sezonā a/s «Gaso» realizē vairākus projektus, veicot gan sadales sistēmas sacilpošanu, gan gāzes regulēšanas iekārtu rekonstrukciju, gan ekspluatācijā esošo novecojošo sistēmas elementu, noslēgierīču un tehnoloģisko iekārto maiņu pret jaunām.

Šādi darbi šovasar notiek arī Bauskas iecirkņa apkalpes zonā. Šosezon plānots nomainīt 12 pazemes noslēgierīces. Bauskas iedzīvotājiem remontdarbi īpašas neērtības nesagādās, skaidro a/s «Gaso» Bauskas iecirkņa vadītājs Igors Savko: «Rokot vai veicot montāžas darbus, primāri tiek domāts par iedzīvotāju ērtībām, par to, lai pēc iespējas mazāk traucētu gājēju un autotransporta kustību. Vietas, kur rok, norobežotas ar speciālām barjerām un brīdinājuma lentēm. Šie darbi parasti aizņem aptuveni vienu divas darbdienas. Darbus plāno tā, lai uz brīvdienām netiktu atstātas vaļējas būvbedres un tranšejas, darba vieta tiek sakopta – atstāta iepriekšējā izskatā, ja nepieciešams – apzaļumota, atjaunots asfalts utt.»

A/s «Gaso» 2019. gadā plānojusi nomainīt Bauskas daudzdzīvokļu mājās un mazstāvu apbūvē 20 dabasgāzes ievadmezglus. Uzņēmuma speciālisti hermētiskumu daudzdzīvokļu namos pārbauda reizi piecos gados. Tiek veikta ēkas iekšējās dabasgāzes sistēmas pārbaude uz hermētiskumu, blīvumu no ēkas ievadmezgla līdz aizvērtām noslēgierīcēm pirms gāzes iekārtām. Mazstāvu apbūves apseko reizi trijos gados. Parasti, lai nomainītu ievadu, gāzi mājās atslēdz uz vienu vai divām dienām. Šos darbus nevar veikt ziemā, jo tad iedzīvotāji paliktu bez apkures.

Pilskalna un Skolas ielas tuvumā dzīvojošo baušķenieku nodrošināšanai ar gāzi vajadzīgā daudzumā tiek veikta zemā spiediena gāzesvada sadales sistēmas stabilizācija. Sadales gāzesvadam tiks izbūvēti atzari, kuri nodrošinās iespēju pieslēgties gāzesvadam jaunajiem gāzes lietotājiem, nebojājot Pilskalna ielas ceļa segumu.

«Pašlaik Pilskalna ielā Bauskas novada pašvaldība realizē vērienīgu rekonstrukciju – maina dažādas pazemes komunikācijas, pēc tam atjaunos asfalta segumu. Lai neradītu iedzīvotājiem papildu neērtības, arī mēs darbus pieskaņojam šai rekonstrukcijai,» stāsta I. Savko.

Novecojušās iekārtas modernizācijai Ceriņu ielā 10 Mežotnē tiks demontēta gāzes regulēšanas iekārta, tās vietā uzstādīs mūsdienu prasībām atbilstošu iekārtu. Šī vieta atrodas nostāk no dzīvojamām mājām un netraucēs ne iedzīvotājiem, ne transporta kustībai.