BauskasDzive.lv ARHĪVS

FOTO: Noskaidroti starpnovadu labākie skatuves runas meistari

www.bauskasdzive.lv

2019. gada 23. marts 12:30

2733
FOTO: Noskaidroti starpnovadu labākie skatuves runas meistari

Bauskas bērnu un jauniešu centrā aizvadīts Bauskas un Rundāles novada skolēnu skatuves runas konkurss, kurā gūti uzteicami panākumi.

«Bauskas reģions ver lepoties, jo šeit patiešām tiek rādīts labs līmenis. Četri konkursanti ieguva augstāko vērtējumu, pieciem piešķirta pirmā pakāpe, bet   pārējie 23 dalībnieki saņēma otrās pakāpes diplomus. Nevienas trešās pakāpes, un tas jau ir vērā ņemams rādītājs,» portālam pavēstīja konkursa žūrijas locekle, Valsts izglītības satura centra (VISC) vecākā referente Dace Jurka.

Bauskas bērnu un jauniešu centra Dzeltenajā mājā ceturtdien, 21. martā, savas runas iemaņas un vārda mākslas spēku rādīja 32 skolēni no Bauskas un Rundāles novada deviņām izglītības iestādēm. 24 pedagogi bija iesaistījušies savu audzēkņu sagatavošanā. Atbilstīgi nolikumam katram  dalībniekiem bija jārunā viens dzejolis un viens prozas darba fragments, uzstāšanās nedrīkstēja pārsniegt trīs minūšu garumu. Priekšnesumus vērtēja režisore Zigrīda Ezeriņa, VISC vecākā referente Dace Jurka un Bauskas Tautas teātra aktieris Edvīns Hegenbarts.   

Apkopojot dzirdēto, D. Jurka uzteica skolēnu izaugsmi. «Katru gadu ir kaut kas interesants, un katru gadu ir arī mazi klupšanas akmeņi. Uz Bausku dodos jau astoto gadu pēc kārtas un varu apliecināt – šeit viss ir kārtībā, ir arī augšupeja. Rezultāti parāda, ka ir ļoti labi padarīts mājas darbs – klase, skola, starpnovadi un tad jau izcilnieki uz reģionu. Iespējams, bērnam nebija tā īstā diena, varbūt kaut kā pietrūka, varbūt nebija dota labākā ceļamaize, iznāca no mājas ar sliktu omu. Aspekti var būt visdažādākie. Arī aktieri taču katru dienu citādāk nospēlē savu lomu,» analizē D. Jurka un piebilst, ka pārmetumiem nav pamata. Viņasprāt, vairāk vajadzētu iesaistīties arī pašiem pedagogiem, kuri bērnus sagatavo. Skolotājus viņa labprāt redzētu VISC rīkotajos semināros.

«Lai arī cik tas nebūtu dīvaini – tie pedagogi, ar kuru bērniem viss bija kārtībā un kuri saņēma augstākās un pirmās pakāpes, pienāca un parunājās ar vērtētājiem. Taču tie, kuriem bija zemāki rezultāti, vienkārši aizgāja. Tātad šeit ir jautājums – vai es to daru, darīšu un gribu to darīt, augšu līdzi, kontrolēšu šo situāciju vai aprobežošos ar vienu atskaites punktu – man bija jāatved uz konkursu audzēknis!?» pārdomās dalās D. Jurka.

Kopaina parādot, ka pēdējos gados krasi samazinās vecāko klašu grupas. Taču tas neesot vien mūspusē, bet visā valstī. Bauskā startēja tikai trīs desmitās klases skolnieces, un visas ieguva otrās pakāpes diplomus. D. Jurka pārliecināta, ka nebija izvēlēti pareizie daiļadarbi. «Šis ir tas vecums, kad izmanto darbus, kas nav laba literatūra. Jaunieši izvēlas interneta portālos atrodamo, «youtubu», visu pārējo. Ņem tādus frāžainus darbus, kurus pašiem šķiet labi runāt. Daļa vainas, iespējams, jāuzņemas pedagogam, jo viņam vajadzētu lūkot un palīdzēt atrast zelta vidusceļu. Šis konkurss jau nav obligāts. Ja tas tevi uzrunā un ir tavs aicinājums, uz priekšu, bet, ja tā nav, vajadzētu dalību rūpīgi apsvērt,» pārliecināta D. Jurka.

Viņa akcentēja, ka šī konkursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru, izkopt emocionālo un radošo pašizpausmi, kā arī profesionāli novērtēt dalībnieku iemaņas. «Bērni iemācās sevi prezentēt, kaut ko izlasa un uzzina, tas bagātina arī viņu redzesloku. Mūsdienu jaunā paaudze ir tik aktīva viedierīču lietotāja. Tas jau vien ir panākums, ka skolēns ir devies uz bibliotēku kopā ar skolotāju, vecākiem vai kādu citu viedu padomdevēju un izlasījis kādu daiļdarbu,» uzsver D. Jurka.

Bauskas bērnu un jauniešu centra metodiķe Veronika Puķe ir gandarīta, ka ir daudz bērnu, kuri vēlas uzstāties. Viņai prieks, ka vairums izkopj savas prasmes un izaugsmi rāda gadu no gada. Vairākus gadus pēc kārtas konkursā piedalās Bauskas pamatskolas skolnieks Ralfs Zaharčenoks, Bauskas sākumskolas audzēknes Karīna Kondore un Alīna Vilciņa, Vecsaules pamatskolas pārstāvis Aldis Lipniks.

Visi nosauktie izvirzīti Zemgales reģiona skatei, kas 3. aprīlī norisināsies Jelgavā. V. Puķe uzskata, ka novērtēt konkursantus ir pietiekami grūti. «Žūrijā ir strādājuši dažādi savas jomas profesionāļi, braukuši daudzi aktieri, un katrs vērtē citādāk. Galvenais, lai runātājam ir pārliecība, ka viņš izprot, ko pasaka. Citreiz var  skaisti nodeklamēt, salikt akcentus, bet īsti nepārliecina, ko viņš grib pateikt. Vērtētāji raugās, vai runātājs ir iegājis savā lomā, caur sevi visu izlaidis vai tikai bez emocijām vārdus norunājis. Kopumā gana sarežģīts process,» atzīst V. Puķe.

Zemgales reģiona skolēnu skatuves runas skatei izvirzīti dalībnieki, kuriem vērtējums ir vismaz  40  punktu:
Amēlija Kanašķe (44,6 punkti, I pakāpe), Bauskas sākumskolas 1.a kl., skolotāja Santa Nākmane;
Alīna Vilciņa (46,3 punkti, augstākā pakāpe), Bauskas sākumskolas 3.c kl., skolotāja Ināra Muraško;
Braiens Burmistrovs (46 punkti, augstākā p.), Bauskas sākumskolas 3.a kl., skolotāja Sanita Šmite;
Ralfs Zaharčenoks (46,8, augstākā p.), Bauskas pilsētas pamatskolas 4.b kl., skolotāja Gunta Spure;
Alekss Ignatenko (40,3, I pakāpe), Codes pamatskolas 4. kl., skolotāja Mairita Ostrovska;
Karīna Kondore (46,3, augstākā p.), Bauskas sākumskolas 5.a kl., skolotāja Sanita Anspoka;
Marta Mengote (42 punkti, I pakāpe), Bauskas Valsts ģimnāzijas 7. kl., skolotāja Vija Cerusa;
Aldis Lipniks (44,8 punkti, I pakāpe), Vecsaules pamatskolas 7.a kl., skolotāja Gunta Siliņa;
Marta Tēraude (41,3 punkti, I pakāpe), Bauskas Valsts ģimnāzijas 7.a kl., skolotāja Ināra Graudiņa.