BauskasDzive.lv ARHĪVS

Vecumniekos vētī pašvaldības budžeta projektu

Žanna Zālīte

2019. gada 23. janvāris 18:05

551
Vecumniekos vētī pašvaldības budžeta projektu

Vecumnieku novada domes deputāti divas dienas – 14. un 16. janvārī – garas darba stundas aizvadīja, vētot pašvaldības 2019. gada budžeta projektu.

Četru komiteju – finanšu, attīstības, sociālo jautājumu un izglītības, kultūras un jaunatnes lietu – kopīgajā sēdē galvenā runātāja bija finanšu nodaļas vadītāja, budžeta ekonomiste Gita Skribāne. Pārspriežot bāzes izdevumus un papildu piešķiramos līdzekļus bāzes izdevumiem un vienreizējiem tēriņiem jeb papildu pasākumiem, viņa palīdzēja orientēties apjomīgā dokumenta sadaļās un skaitļu ailēs, sniedza komentārus un atbildēja uz jautājumiem.

Jaunas amata vietas
Šogad nav plānots palielināt atlīdzību novada domes darbiniekiem un bāriņtiesas locekļiem. Grozījumus iecerēts veikt divu pašvaldības iestāžu vadītāju amatalgu apmērā, kā arī amatu vietās Valles pašvaldības aģentūrā, Vecumnieku veselības centrā, Vecumnieku vidusskolā un veco ļaužu un invalīdu pansionātā «Atvasara».

Atalgojumu paredzēts palielināt Vecumnieku veselības centra vadītājai, nosakot mēnešalgu 600 eiro (iepriekš – 482). Tas saistīts ar papildu pienākumiem darba aizsardzības jomā, ko viņa iepriekš veikusi bez atlīdzības. Algas pieaugums plānots Valles pašvaldības aģentūras direktoram, kura ieguldījums novērtēts ar 1064 eiro lielu amatalgu (iepriekš – 890). Pamatojums – no šī gada 1. janvāra paplašināta aģentūras apkalpes teritorija. Uzņēmums sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus arī Bārbeles, Kurmenes un Skaistkalnes pagastā, līdz ar to mainījies direktora darba apjoms. Vairāk pienākumu ir arī grāmatvedei; viņai budžeta projektā paredzētā atlīdzība ir 800 eiro mēnesī (iepriekš – 630). Paplašinoties apkalpes zonai, radusies vajadzība izveidot ūdens pārstrādes un attīrīšanas iekārtu operatora un santehniķa amata vietas. Katrā pievienotajā teritorijā uz nepilnu slodzi (0,2 amata vietas) tiks nodarbināta kasiere.

Pansionātā «Atvasara» līdz šim ar darbu tika galā viena apkopēja; šogad paredzēta vēl viena šāda amata vieta. 

Novada domē 2019. gadā izveidotas trīs jaunas amata vietas. Sekretārei-lietvedei, kas strādās vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (KAC), noteiktā amatalga ir 900 eiro mēnesī. Jaunizveidotā tūrisma informācijas punkta darbiniekam – tūrisma informācijas konsultantam – plānotā atlīdzība ir 800 eiro. Jaunatnes lietu speciālistam paredzētais atalgojums ir 645 eiro.

Būtu jāievieš AD
Komiteju kopīgajā sēdē viskarstākās debates raisījās par pieprasīto finansējumu aktīvā direktorija ieviešanai, lai gādātu par informācijas tehnoloģiju (IT) drošību pašvaldībā, par pansionāta «Atvasara» filiāles atvēršanu Kurmenē, par akreditācijas komisijas ieteikumiem pašvaldībai, lai nodrošinātu pilnvērtīgu visu muzejisko funkciju īstenošanu aktieru Amtmaņu muzejā Vallē, par iespējamo Montesori mācību pro-grammas ieviešanu Stelpes pamatskolā.

Lai deputātiem sniegtu detalizētu skaidrojumu par nepieciešamību sakārtot IT drošības jautājumus, uz sēdi 16. janvārī bija uzaicināts novada domes vecākais datortīkla administrators Agris Rāgs. Viņš uzsvēra, ka ir atbildīgs par IT drošību novadā kopš 2011. gada un regulāri apmeklē seminārus, ir informēts par pārkāpumiem šajā jomā; ar dažiem incidentiem nācies saskarties arī novada pašvaldības iestādēs.

Nesen spēkā stājās Eiropas regula par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, un tas A. Rāgu iedrošinājis «runāt skaļāk». Pirms 2018. gada budžeta veidošanas viņš piedalījies apspriedē un prezentējis pašvaldības vadībai savas idejas, arī nepieciešamību ieviest aktīvo direktoriju (AD), tomēr dažādu iemeslu dēļ priekšlikums nav guvis atbalstu. A. Rāgs cer, ka drošības jautājumi tomēr tiks sakārtoti, un aicināja deputātus iedziļināties iespējās, ko piedāvā AD.

Vecākais datortīkla administrators uzskaitīja virkni funkciju, ko nodrošinātu AD ieviešana, t. sk. arī maksimāli ātru problēmas risinājumu lietotāja datu zuduma gadījumā. Tāpat AD ļautu veidot grupas drošības politiku, kā arī sava veida darba grupas, nodrošinot iespēju, piemēram, sociālā dienesta darbiniekiem koplietot kādus specifiskus resursus, kas nepieciešami ikdienas darbam. IT drošības jomā nozīmīga būtu iespēja veikt sistēmas auditācijas pierakstus, fiksējot galvenās lietotāja darbības, piemēram, nepareizi ievadītu paroli, mēģinājumu piekļūt attālināti, datu kopēšanu, informācijas pārsūtīšanu u. c.

AD ieviešanai un lietotāja datu rezerves kopiju veidošanai budžetā sākotnēji būtu nepieciešams paredzēt 34 000 eiro. «Vecumnieki ir viena no retajām pašvaldībām, kur vēl nav AD, Bauskā un Iecavā tas jau sen ir ieviests,» uzsvēra A. Rāgs.

Deputāti vaicāja, kas notiks ar AD, ja plānotā teritoriālā reforma paplašinās administratīvās teritorijas robežas un novads kļūs piederīgs kādam citam reģionam. «Mums paliks savi dienesti un tehnika, sistēmas jebkurā gadījumā – vai rajonos, vai apriņķos – savstarpēji integrēsies,» pauda Agris Rāgs.

Resursi nav pietiekami
Vecākajam datortīkla administratoram bija vēl kāds priekšlikums – novada domē izveidot IT nodaļu, kas pēc viņa aplēsēm budžetā papildus prasītu 28 000 eiro. Pašlaik pienākumus veic divi darbinieki, bet apjoms ir milzīgs. A. Rāgs uzskaitīja iestādes, iekārtas un ierīces, kas jāapkalpo, programmatūras, kas jāuztur utt.

«Mēs stagnējam, attīstība ir lēna, daudzos jautājumos atpaliekam, jo divu speciālistu resursi – tas ir nepietiekami. Mans piedāvājums – izveidot IT nodaļu. Priekšnieks varētu darboties ar līgumiem, dokumentiem, iepirkumiem, organizēt mācības utt. Būtu vienkāršāk strādāt un varētu sakārtot IT jomu arī pārējās pašvaldības iestādēs, piemēram, skolās,» sacīja A. Rāgs.

Deputāti uzklausīja priekšlikumus un retoriski vaicāja: «Kur tam visam ņemt naudu?»

Darbs budžeta izstrādē turpināsies rīt, 23. janvārī, finanšu komitejas sēdē. Par pašvaldības ieņēmumu un izdevumu plāna apstiprināšanu deputāti lems domes sēdē 30. janvārī.


IEDZĪVOTĀJI VĒRTĒ

Rita Zvirbule, Valles pirmsskolas izglītības iestādes «Cielaviņa» vadītāja:
– Nozīmīga loma katra cilvēka personīgajā drošībā ir arī drošām IT sistēmām, jo drošību var apdraudēt gan e-pastā saņemts sūtījums vai e-vidē aizpildāma anketa, gan kādā prezentācijā datorā ievietota zibatmiņa.
Manuprāt, drošības līmenis visā pasaulē IT jomā pazeminās, jo jaunie risinājumi un iespējas, kas uzlabo un atvieglo informācijas tehnoloģiju lietotāju ikdienu, rada labvēlīgu vidi arī krimināli orientētu personu lokam un viņi veikli pamanās atrast «robus» aizsardzības sistēmā. To apliecina arī gadījums kādā Rīgas skolā, kur audzēknim, apejot drošību, izdevās piekļūt e-klases datiem. Tieši tāpēc ir jādomā par to, kā sarežģīt šādu nodomu īstenošanu un kā paaugstināt lietotāju izglītības līmeni un IT drošību. Ar to vien, ka pašvaldības IT speciālisti pamāca, kā pareizi un droši lietot datoru, nepietiek, ir jāievieš mūsdienīgas drošības sistēmas, lai nepieļautu situāciju, ka dati un informācija nonāk «nepareizajās rokās». Simtprocentīgi droši nebūs nekad, tomēr ir jāizmanto iespējas, ko var ieviest.Publikācija ir sagatavota ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.