BauskasDzive.lv ARHĪVS

Hipotēku bankas atbalsta programmas

2013. gada 18. janvāris 16:14

964
Hipotēku bankas atbalsta programmas

Hipotēku banka piedāvā vairākas programmas, ar kuru palīdzību tiek realizēts valsts atbalsts biznesam. Šīs programmas paredz finansiāla atbalsta piešķiršanu aizdevumu un kredītu veidā mazajiem, vidējiem un lielajiem uzņēmumiem, kā arī lauksaimniekiem. Tāpat programmas iekļauj apmācības un konsultācijas personām, kurām nav pietiekamu zināšanu un pieredzes sava biznesa vadīšanā un attīstīšanā.Hipotēku bankas atbalsta programmas paredz vairākus atbalsta veidus topošajiem un esošajiem uzņēmējiem. Pieejamas sekojošas atbalsta programmas:• Starta programma;• Mikrokreditēšanas programma;• MVU (mazo un vidējo uzņēmumu) izaugsmes aizdevumu programma;• Konkurētspējas uzlabošanas programma;• Apgrozāmo līdzekļu programma lauksaimniekiem;• Zemes iegādes kreditēšanas programma.Katra no programmām ir paredzēta citādu mērķu sasniegšanai un atšķirīgiem uzņēmējdarbības veidiem. Piemēram, personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, ir paredzētas divas programmas: Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem un Zemes iegādes kreditēšanas programma. Abas šīs programmas paredz finansiāla atbalsta piešķiršanu lauksaimniecības attīstībai un paplašināšanai.Konkurētspējas uzlabošanas programma ir paredzēta dažāda veida uzņēmumiem: gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, gan lielajiem uzņēmumiem. Tās ietvaros iespējams saņemt aizdevumus gan investīcijām, gan apgrozāmajiem līdzekļiem. Vienam komersantam vai savstarpēji saistītiem uzņēmumiem piešķirto līdzekļu apmērs nevar pārsniegt 7,5 miljonus latu. Šis aizdevums ir iespēja uzņēmumiem, kam ir ekonomiski pamatoti attīstības plāni, bet nav pieejams citu kredītiestāžu finansējums.MVU izaugsmes aizdevums ir līdz 300 000 latu liels aizdevums investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem vienam komersantam vai līdz 2,2 miljoniem liels aizdevums lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Šim aizdevuma ir nepieciešams galvotājs. Par galvotāju var kļūt uzņēmuma īpašnieks, kam pieder vismaz 10 procenti no uzņēmuma kapitāldaļām.Mikrokreditēšanas programma ir Hipotēku bankas atbalsta programma uzņēmumiem, kuros strādā ne vairāk par 10 darbiniekiem un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 1,4 miljonus latu. Šīs programmas apmērs ir līdz 10 000 investīcijām un līdz 5000 apgrozāmajiem līdzekļiem.Starta programma ir paredzēta jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem un tā ir vienīgā Hipotēku bankas atbalsta programma, kas papildus finansējuma piešķiršanai iekļauj arī konsultācijas biznesa plāna izstrādē un apmācības uzņēmuma vadīšanā.Visas Hipotēku bankas atbalsta programmas APLŪKOJAMAS ŠEIT.